Polska na (euro)plusie

Polska na (euro)plusie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawie 7 mld euro na czysto dostanie Polska w pierwszych trzech latach członkostwa z unijnego budżetu - szacuje Komisja Europejska.
Poziom faktycznych wypłat z unijnego budżetu sięgnie w latach 2004-2006 13,549 mld euro, a suma składek za trzy lata - 6,551 mld euro. Zatem korzyść netto wyniesie dokładnie 6,998 mld. Takie wyliczenia opublikował organ wykonawczy UE na podstawie wyników negocjacji finansowych zakończonych 13 grudnia na szczycie w Kopenhadze.

Nowe zobowiązania unijnego budżetu wobec Polski, przechodzące na następne lata, będą w tym okresie znacznie większe od faktycznych wypłat. Komisja nie podała najnowszych szacunków, ale przed szczytem szacowała, że sięgną one 19,134 mld euro.

W Kopenhadze oprócz tej kwoty premier Leszek Miller wynegocjował dodatkowo 108 mln euro na ochronę granicy wschodniej i 22 mln na zarządzanie kwotami produkcyjnymi w rolnictwie, czyli razem o 130 mln więcej i suma zobowiązań sięgnęłaby 19,264 mld.

Po odjęciu składek i tego, co zostanie wypłacone zostaje prawie 6  mld do wypłaty w następnych latach. Będą to w większości niezrealizowane jeszcze wieloletnie projekty finansowane z  funduszy strukturalnych i spójności oraz rozwoju wsi.

Porównanie spodziewanych korzyści finansowych Polski z innymi krajami kandydującymi świadczy, że Polska wypadła bardzo dobrze na  tle bogatszych kandydatów, takich jak Czechy, gorzej natomiast od  biedniejszych od Polski krajów bałtyckich.

em, pap