Więcej mieszkań

Więcej mieszkań

Dodano:   /  Zmieniono: 
W lutym wzrosła liczba oddanych mieszkań zarówno w porównaniu ze styczniem br. (o 23,5 proc.), jak i lutym ub. r. (o 33,5 proc.) - podał Główny Urząd Statystyczny.
Liczba oddanych w lutym mieszkań wyniosła 10.016, zaś od początku roku oddano ich 18.127, o 14,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2002 roku.

Najwięcej mieszkań oddali w lutym Inwestorzy indywidualni - 5.700 mieszkań, o  13,2 proc. więcej niż w styczniu i o 84,8 proc. więcej niż w lutym 2002 roku. Od początku roku zaś 10.737 mieszkań, 60,9 proc. więcej niż rok temu.

W tym samym miesiącu spółdzielnie oddały do użytku 1.034 mieszkania, czyli o  21,4 proc. więcej niż w styczniu i o 45,1 proc. mniej niż w lutym 2002 roku. Mniej (o 46,5 proc.) oddały też mieszkań od początku roku (1.886) niż w analogicznym okresie 2002 roku.

Liczba mieszkań wybudowanych na sprzedaż lub wynajem wzrosła w  lutym do 2.622, czyli o 54,8 proc. w porównaniu z styczniem i o  43,1 proc. w porównaniu z lutym ubiegłego roku. W ciągu dwóch miesięcy oddano 4.316 tego typu o 12 proc. więcej niż w  analogicznym okresie 2002 roku.

Najmniej oddano mieszkań zakładowych, komunalnych albo społecznych czynszowych - łącznie 660. Jest to o 25,0 proc. więcej niż w  styczniu i o 6,2 proc. mniej niż w lutym 2002 roku. W dwóch miesiącach 2003 roku oddano 1.188 tego typu mieszkań, 34,2 proc. mniej.

em, pap

 0

Czytaj także