Polski żołnierz przyszłości od 2018 r. w siłach zbrojnych

Polski żołnierz przyszłości od 2018 r. w siłach zbrojnych

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Wojsko Polskie (fot. MON)
Wczoraj w siedzibie PCO w Warszawie podpisano umowę na prace rozwojową oraz umowę ramową na dostawy Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki „Tytan”.
– Tytan – to system, który daje podstawy do tego żeby go nazywać systemem żołnierza przyszłości – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek.

Negocjacje prowadzone były z konsorcjum złożonym z 13 podmiotów reprezentujących polski potencjał obronny, z PCO SA jako liderem. W składzie konsorcjum, oprócz zakładów polskiego przemysłu obronnego, znajdują się także instytuty naukowo–badawcze oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Pierwsze dostawy zestawów TYTAN nastąpią od 2018 roku, po pozytywnym zakończeniu pracy rozwojowej realizowanej w latach 2014 – 2017. TYTAN umożliwi m.in. wydłużenie czas efektywnego działania żołnierza na polu walki, wzrost tempa prowadzonych operacji, rozszerzenie przestrzeni na jakiej operacja będzie prowadzona oraz zwiększenie szybkości reakcji na zagrożenia występujące na współczesnym polu walki.

Spójny system wyposażenia żołnierza będzie:

  • wykorzystywał technologie cyfrowe, zawansowane przyrządy obserwacji i środki łączności;
  • posiadał modułową broń, osłony balistyczne i sensory zwiększające bezpieczeństwo
  • i możliwości bojowe żołnierzy;
  • zapewniał optymalną integrację nowoczesnych elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, połączoną z profesjonalnym przygotowaniem i zarządzaniem działaniami bojowymi;
  • współdziałał z systemami łączności i informatycznymi instalowanymi w pojazdach lądowych oraz statkach powietrznych (śmigłowce, BSL);
  • umożliwiał włączenie go w systemy dowodzenia, rozpoznania i obiegu taktycznej informacji, w tym współpracę z systemem BMS;
  • systemem otwartym, tzn. przygotowanym do rozbudowy i modernizacji w przyszłości, wykorzystując postęp w zakresie rozwoju nowych technologii, doświadczenia zdobyte podczas szkolenia, a także prowadzenia działań bojowych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

MON.gov.pl
 2

Czytaj także