Korwin-Mikke: Ludzi nie można traktować jak bydło i zabraniać im...

Korwin-Mikke: Ludzi nie można traktować jak bydło i zabraniać im...

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Janusz Korwin-Mikke (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Janusz Korwin-Mikke napisał na swoim profilu na Facebooku o proponowanych przez niego poprawkach do Konstytucji.
Kandydat partii KORWiN na prezydenta chce dodać do Art 39. Konstytucji ("Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody") chce dodać słowa: "Nikomu nie wolno zabronić spożywać dowolnych substancji lub dowolnie postępować ze swoim ciałem – pod warunkiem, że nie narusza to praw innych i nie powoduje zakłócenia porządku publicznego".

Korwin-Mikke chce również dodać do Art 68. ("Każdy ma prawo do ochrony zdrowia") dołączyć zapis: "Jednakże władze publiczne nie mają obowiązku świadczenia opieki zdrowotnej ludziom, którzy postępują ze swoim ciałem w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm".

"Ludzie nie mogą być traktowani jak bydło, któremu właściciel zabrania lub nakazuje jedzenia lub picia czegokolwiek. Dotyczy to osób dorosłych. Za dzieci odpowiadać powinni rodzice" - dodał na końcu swojego wpisu Korwin-Mikke.

Facebook
 4

Czytaj także