Awantura o Trybunał Konstytucyjny. "Konstytucja! Precz z komuną!"

Awantura o Trybunał Konstytucyjny. "Konstytucja! Precz z komuną!"

Dodano:   /  Zmieniono: 331
Sejm (fot. Rafał Zambrzycki/ Sejm.gov.pl)
Po południu w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad powołaniem pięciorga nowych sędziów TK, rekomendowanych w środę przez sejmową komisję sprawiedliwości, a zgłoszonych przez PiS. Obrady odbywają się w burzliwej atmosferze.Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm do wstrzymania działań związanych z wyborem sędziów. Nowoczesna i PO apelowały o zamknięcie posiedzenia, ponieważ ich zdaniem zwołane zostało z naruszeniem regulaminu Izby.

Wybranych zostało 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Monitorze Polskim opublikowane zostały już uchwały o wyborze sędziów, co oznacza, że prezydent może odebrać od nich ślubowanie. Głosowanie nad powołaniem sędziów poprzedziły burzliwe obrady Sejmu. Zapraszamy do zapoznania się z ich przebiegiem.

Głosowanie nad kandydaturą Piotra Pszczółkowskiego

 Za głosowało 233 sędziów, przeciw 166 posłów, wstrzymało się 8 posłów. Kandydatura została przyjęta.

Głosowanie nad kandydaturą Julii Przyłębskiej

Joachim Brudziński (PiS) apeluje do marszałka o przyśpieszenie porządku obrad. Chce głosowania bez dyskusji. W głosowaniu Sejm przyjął wniosek. - Szanowny panie prezesie, panie marszałku, pani premier. Myślę, że od dzisiaj tak powinniśmy mówić, bo taka jest precedencja - zaczęła swoje wystąpienie Urszula Pasławska z PSL.

Za kandydaturą głosowało 234, przeciw -  166, wstrzymało się  7 posłów. Kandydatura została przyjęta.

Głosowanie nad kandydaturą Mariusza Muszyńskiego

Krzysztof Brejza mówił o kontrowersyjnych wpisach sędziego na Twitterze.

Poseł Kornel Morawiecki z ugrupowania Kukiz'15 - Ta sytuacja bardzo oburza mnie i martwi. Przytoczone są słowa dotyczące ludzi, którzy już nie żyją. Moi koledzy słuchają spokojnie, jak mówi się, że jest jak w stanie wojennym. Panowie! Jakaś miara rzeczy! Poprzednio Trybunał został wybrany niekonstytucyjnie. Ja bym chciał, żeby TK, który sam łamał konstytucję, sam ustąpił - powiedział. Jak parę dni temu mówiłem, dobro społeczne musi być nad prawem, nawet nad Konstytucją. Proszę, byśmy się nie obrażali, nie wyzywali od komuchów. Są tu różni ludzie, ale wszyscy zostaliśmy wybrani demokratycznie - podsumował.

Za kandydaturą głosowało 236 posłów, przeciw 170, wstrzymało się 4.Kandydatura została przyjęta.

Głosowanie nad kandydaturą Lecha Morawskiego

Po kolejnym wniosku ogłoszona została 15-minutowa przerwa dla klubu parlamentarnego PO. Wcześniej Agnieszka Pomaska zgłosiła wniosek o przerwę i zapytała, w zamian za jaką służbę Lech Morawski jest dziś kandydatem

Za  głosowało 232 posłów, przeciw 156, wstrzymało się  4 . Kandydatura została przegłosowana.

Pytania ws. kandydatury Ciocha. Kandydatura przyjęta

Rajmund Miller złożył wniosek o przełożenie głosowania na 13 grudnia. Jak stwierdził, dziś łamana jest demokracja

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus zgłosiła wniosek o przerwę i zachęciła do zobaczenia protestu przed Sejmem. Sławomir Neumann poprosił o przerwę, by możliwe było przygotowanie się do odpowiedzi na pytania.

- Czy słyszy pan, jak trzeszczy kręgosłup Rzeczypospolitej, czy zgadza się pan na to, by trzeciej władzy wykręcać ręce? - zwrócił się Cezary Grabarczyk do Marszałka Sejmu.

Za kandydaturą Henryka Ciocha głosowało 236 posłów, przeciw 167, 6 się wstrzymało. Kandydatura została przyjęta.

Wystąpienia klubów

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Piotrowicza. - Jeżeli uważacie, że czerwcowa zmiana jest niezgodna z Konstytucją, dlaczego dziś na podst. tej ustawy chcecie wybierać sędziów TK i nie czekacie na wejście w życie waszej ustawy - powiedział do polityków PiS. Stanisław Piotrowicz w odpowiedzi stwierdził, że regulamin Sejmu nie jest podrzędnym aktem prawnym i w oparciu o niego proceduje Sejm. Nie w oparciu o zaskarżoną ustawę.

Sławomir Neumann wystąpił z wnioskiem o przerwę, by Piotrowicz mógł ochłonąć. Przypomniał, że obecna Konstytucja "to nie PRL." Stwierdził, że obecnie obrażani są niezależni sędziowie . - Myśmy nie zgłaszali własnych posłów i senatorów. Wy za chwilę nad swoimi będziecie głosować - zwrócił się do PiS. - W debacie z PO występuje legenda Solidarności Henryka Krzywonos, a wasza legenda to prokurator stanu wojennego - powiedział.

Stanisław Piotrowicz z PiS stwierdził, że jeżeli ktoś miał wątpliwości, czemu służył "czerwcowy zamach PO i PSL na TK", dziś powinien mieć jasność. - Służyło to zablokowaniu reform, do których przeprowadzenia zobowiązało się PiS - powiedział. - To jest złamanie podstawowych zasad Konstytucji - mówił o działaniu koalicji rządzącej. - Nie zamierzacie państwo szanować porządku konstytucyjnego,. My zaprowadzamy ład konstytucyjny, mamy zaufanie Polaków. Przez 8 lat nie realizowano interesów państwa polskiego, Polaków - mówił. Stajecie w obronie TK jako hipokryci. Nasze notowania w społeczeństwie wzrosły, społeczeństwo domaga się od nas realizowania postulatów i od tego nie odstąpimy - powiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zaapelował ponownie do prezydenta o wypowiedzenie się ponownie w sprawie "zamieszania" wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Polacy dziś oczekują aktywności prezydenta! - zaapelował. Dodał, że to ostatnia szansa przed głosowaniami i zwrócił się z prośbą o ogłoszenie przerwy, by Polacy mogli się zapoznać ze stanowiskiem prezydenta.

Krzysztof Paszyk z PSL stwierdził, że dziś Sejm marginalizuje nie tylko TK, ale też Konstytucję - Nie ma Konstytucji bez niezależnego TK - podsumował. Podziękował posłom Kukiz'15 za wycofanie się z głosowania. Stwierdził, że mamy do czynienia z "zamachem na demokratyczną instytucję." - Chciałem zapytać posłów z PiS co stało się, że tak szybko, pod osłoną nocy, głosowaliśmy nad poprzednimi sędziami. Co takiego stało się, że nie możemy zaczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, żeby jasnym było, czy możemy procedować? - pytał. Zwrócił się do PiS z pytaniem, czy koniecznym było przeprowadzanie wczorajszych obrad komisji w tak "skandaliczny sposób."

Kamila Gasiuk - Pihowicz z Nowoczesnej stwierdziła, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by wybrać nowych sędziów - Te pięć osób może być wpuszczone do Trybunału, ale najwyżej na stołówkę - powiedziała. Stwierdziła, że obecnie w TK brak wolnych stanowisk. - Jesteście grabarzami polskiej demokracji - powiedziała.

Ryszard Petru stwierdził, że PiS buduje "imperium cynizmu i bezprawia" . -Zatrzymajcie się! - zaapelował.  - Mogliście wstrzymać ten obcy tradycji marsz - powiedział. Zauważył pojawienie się prezesa PiS. Zaapelował o poczekanie do jutrzejszego posiedzenia TK i nie narażanie prezydenta Dudy na Trybunał Stanu  - Dziwię się ludziom, którzy nie mają wątpliwości. Tacy są najbardziej niebezpieczni - stwierdził. - Boję się, że osłabiacie dziś młodą polską demokrację - zwrócił się do posłów PiS. Przypomniał, że jego klub nie zgłosił kandydatów do 

Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz'15 przypomniał walkę o krzesło na szczycie UE. - Te problemy wynikają z tego, że mamy źle uporządkowane relacje miedzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą - podsumował i zaapelował o zmianę Konstytucji. Przyznał, że jego ugrupowanie zgodziło się na wybór nowych sędziów, ale nie w tym trybie.  - Uważamy, że powinniśmy mieć dłuższy czas na rozważenie, kto będzie niezawisłym sędziom - powiedział. Powołał się na przykład USA, gdzie konsultacje trwają tygodniami.

Henryka Krzywonos stwierdziła, że nie chodzi o pięciu sędziów. - Gdyby o to tak bardzo chodziło, prezes siedziałby na tej sali - powiedziała. - Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zmienić Konstytucję Polskę. Tę, na którą ślubowaliście.  - Siedzieliśmy za tę Konstytucję, za wolność i demokrację. Byliśmy poniewierani. Czy wam nie jest wstyd? - pytała. - Bo mnie jest bardzo - za was - dodała. Przypomniała starania Polaków o wolność. - Teraz niszczymy to, co zbudowaliśmy - powiedziała. - Jeśli my to zniszczymy, będą pukać do nas o 4 rano do domu. Nie będziemy bezpieczni - powiedziała.

Występujący w imieniu PO Trzaskowski wyraził nadzieję, że konstytucyjność wyboru sędziów rozstrzygnie jutro TK. - Rozumiem, że dla prezesa nie ma rzeczy świętych, skoro porwał się nawet na Księżyc - powiedział - Prezydent uzurpuje sobie władzę, do której mają prawo tylko sądy - powiedział. To zamach na demokrację, konstytucję - ocenił. - Podział władzy jest kluczowy do zachowania wolności, a wy depczecie Konstytucję - zaznaczył. - Łamiecie konstytucję w sposób fundamentalny - powiedział

- Osoby te w sposób oczywisty, jak wynika z ich biografii ścieżki kariery, gwarantują dobre wykonywanie funkcji sędziów.- powiedział Ast w imieniu PiS. Przekazał, że klub PiS rekomenduje te kandydatury"

Marszałek proponuje 5-minutowe oświadczenia klubów. Za głosowało 235, przeciw 174, wstrzymało się 24. Sejm przyjął propozycję.

Przedstawiane są kandydatury Julii Przyłębskiej, Piotra Pszczółkowskiego, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego oraz Henryka Ciocha.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz złożyła wniosek o głosowanie imienne. Postulowała, że to historyczny moment i posłowie powinni głosować pod własnym nazwiskiem.  - Chciałabym, żeby każdy z nas czuł rangę i powagę tego co się robi, żeby głosował zgodnie z własnym sumieniem, a nie tak, jak każe prezes partii - powiedziała. Wniosek został odrzucony. Za głosowało 196 posłów, przeciw 234, wstrzymało się 6.

Po wystąpieniu posłanki PO Agnieszki Pomaskiej marszałek Marek Kuchciński zarządził przerwę. Zebrał się Konwent Seniorów. Na sali zapanowało duże zamieszanie, posłowie PO skandowali „konstytucja” i „precz z komuną”.  Wcześniej na mównicy pojawiła się poseł Agnieszka Pomaska i Henryka Krzywonos. Pomaska została upomniana przez Kuchcińskiego. Krzywonos przyniosła ze sobą na mównicę Konstytucję i zaapelowała o jej szanowanie. Politycy PO mają konstytucje i biało-czerwone wstążki w garniturach.

Sejm odrzucił wniosek o odroczenie głosowania nad powołaniem nowych sędziów TK. Przy obecnych 440 posłach, „za” było 206, „przeciw” – 233, wstrzymał się jeden, do porządku dziennego dołączony został punkt o wyborze sędziów TK. Za głosowało 234 posłów.

Rozpoczęły się obrady. Kandydatami zgłoszonymi przez PiS są Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński oraz Henryk Cioch. Platforma Obywatelska  chce ich odroczenia ze względu m.in. na wniosek TK. – Dlaczego pan łamie prawo, nie respektuje postanowienia Trybunału Konstytucyjnego? – zwrócił się z wnioskiem formalnym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego poseł Cezary Grabarczyk 

Wybór sędziów TK uznany za nieważny

Przypomnijmy, większość parlamentarna przyjęła pięć uchwał przedłożonych przez Prawo i Sprawiedliwość, które stwierdzają nieważność czerwcowego wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu nie brali udziału posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

sejm.gov.pl

 331

Czytaj także