Prezydent podpisał ustawę o podatku bankowym

Prezydent podpisał ustawę o podatku bankowym

Dodano:   /  Zmieniono: 21
Prezydent Andrzej Duda (fot. prezydent.pl)
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

"Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa. Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich" - czytamy w informacji na temat ustawy.

"Obecny stan prawny nie przewiduje podatku od aktywów instytucji finansowych" - podkreślono.

Przedmiotem opodatkowania zgodnie z przepisami ww ustawy są aktywa podatników:
1) banków krajowych,
2) oddziałów banków zagranicznych,
3) oddziałów instytucji kredytowych,
4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
5) krajowych zakładów ubezpieczeń,
6) krajowych zakładów reasekuracji,
7) oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
8) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
9) instytucji pożyczkowych.

"Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych)" - czytamy dalej.

Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji.

"Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy" - napisano w materiale.

Ustawa zwalnia od podatku podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym.

"Zgodnie z ustawą pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r." - podsumowano w informacji. 

(ISBnews)

 21

Czytaj także