Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wróci kontrola graniczna

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wróci kontrola graniczna

Dodano:   /  Zmieniono: 19
(fot. mswia.gov.pl)
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie resortowego Zespołu ds. Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jarosław Zieliński. Straż Graniczna omówiła przygotowanie granic na przyjęcie tak dużej liczby pielgrzymów wraz z możliwością przywrócenia okresowej kontroli granicznej.
W spotkaniu udział wzięli komendanci główni służb podległych MSWiA (Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej), szef BOR, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, wojewoda Małopolski oraz przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Wiodącą służbą podczas zabezpieczenia będzie policja.

Podczas spotkania został omówiony m.in. plan wizyty papieża Franciszka w Krakowie. W posiedzeniu wziął udział ks. Emil Furtak, Zastępca Koordynatora Generalnego ŚDM, który poinformował, że program wizyty papieża został już wstępnie ustalony podczas wizyty organizatorów w Watykanie. Przedstawiciele poszczególnych służb mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami oraz zadać pytania przedstawicielowi organizatora Światowych Dni Młodzieży.

Omówione zostały również kwestie związane z transportem i miejscami parkingowymi dla pielgrzymów, a także miejsca, w których będą się gromadzić goście Światowych Dni Młodzieży. Podczas spotkania podkreślono, że kluczowymi wyzwaniami ze względów bezpieczeństwa będzie wyjątkowa duża liczba uczestników spotkania z Ojcem Świętym.

Komendanci służb podkreślili, że podczas Światowych Dni Młodzieży wstrzymane zostaną urlopy dla funkcjonariuszy i zadeklarowali przesunięcie odpowiedniej liczby osób na teren Krakowa i Małopolski. Komendant Główny Policji Insp. Zbigniew Maj podkreślił, że kluczowe do zabezpieczenia uroczystości będą garnizony małopolski i śląski.

mswia.gov.pl
 19

Czytaj także