Barcikowski broni się

Barcikowski broni się

Dodano:   /  Zmieniono: 
Szef ABW Andrzej Barcikowski odrzuca zarzuty sejmowej komisji śledczej ds. PKN Orlen o jego bezczynności wobec podejrzeń, że Zbigniew Siemiątkowski ujawnił w marcu 2004 r. tajemnicę państwową.
"Oświadczam, że zarzut bezczynności w tej sprawie opiera się na  oczywistej nieprawdzie. Zleciłem wtedy bezzwłoczne podjęcie czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy doszło do złamania prawa przez ówczesnego Szefa Agencji Wywiadu. Zgodnie z przepisami szczegółowo poinformowano Prokuraturę o okolicznościach zdarzenia i powstałym podejrzeniu dotyczącym Zbigniewa Siemiątkowskiego" -  głosi oświadczenie Barcikowskiego.

Barcikowski zapewnia, że 11 stycznia 2005 roku wiedzę o tych czynnościach przekazał komisji śledczej oraz zadeklarował wówczas, że ABW jest gotowa do przedstawienia komisji bardziej szczegółowych danych o swoich działaniach.

"Wobec takich faktów doniesienie do Prokuratury o bezczynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozostaje w rażącej kolizji z  prawdą, a także dobrze pojętą kulturą działania instytucji publicznych (...) Dlatego zwracam się do Komisji Śledczej, aby  publicznie przedstawiła powody jakimi kierowała się ogłaszając zamiar zawiadomienia Prokuratury o bezczynności Szefa ABW" - podał szef ABW o oświadczeniu.

W piątek sejmowa komisja śledcza ds. PKN Orlen przyjęła wniosek o  zawiadomieniu prokuratury o tym, że Barcikowski nie zawiadomił prokuratury, iż b. szef Agencji Wywiadu Siemiątkowski przekazywał ściśle tajne informacje ze śledztwa w sprawie umów i zleceń, zawieranych przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN), które zarządza rurociągiem "Przyjaźń".

ABW, prowadząc tajne śledztwo, podsłuchała w marcu 2004 roku rozmowę właściciela firmy budowlanej "Vectra" (która miała budować budynek dla PERN) Marka Graczykowskiego z działaczką SLD Renatą Komorowską. Komorowska, powołując się na informacje od - jak ustaliła komisja - szefa AW Zbigniewa Siemiątkowskiego, powiedziała Graczykowskiemu, by "oczyścił sobie umowę z tą firmą".

Przestępstwo popełnione przez Barcikowskiego miałoby - zdaniem komisji - polegać na tym, że wiedział on o przecieku tajnych informacji i przez 10 miesięcy nie zawiadomił o tym prokuratury, a  ABW nie podjęła żadnych działań.

ss, pap

 0

Czytaj także