Palmy w Cerkwi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pięć tygodni po katolikach wyznawcy prawosławia obchodzą Święto Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, czyli tradycyjną Niedzielę Palmową.
Zdarza się tak za sprawą nieco innego sposobu wyliczania daty Wielkiej Nocy w obu obrządkach. Przeważnie święta w Cerkwi wypadają po katolickich, a pięciotygodniowa różnica jest maksymalną. Przed rokiem katolicy i prawosławni obchodzili Wielkanoc w tym samym terminie, dwa lata temu Wielkanoc u prawosławnych była tydzień po katolickiej.

Palmowa Niedziela to jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Pierwsze nabożeństwa ze święceniem palm odprawiane są w cerkwiach już w sobotę wieczorem.

Główne niedzielne nabożeństwo prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, na terenie której są największe w kraju skupiska wiernych Cerkwi, odprawił przed południem w katedrze pod wezwaniem Św. Mikołaja w Białymstoku biskup Jakub, ordynariusz tej diecezji.

Palmy przynoszone do cerkwi są dużo skromniejsze od palm widywanych w kościołach katolickich. To zwykle świeże, zielone gałązki, prawie zawsze wierzbowe, przewiązane jedynie kolorowymi wstążkami, czasem z wpiętym naturalnym lub sztucznym kwiatem. Dopuszczalne jest też używanie kwitnących gałązek krzewów, np. forsycji. Nie ma jednak prześcigania się w wielkości i barwności palm, nie urządza się konkursów.

Ci, którzy nie mają własnych, mogą palmę wziąć z cerkwi. Przygotowują je rady parafialne lub młodzież z bractw cerkiewnych. Według tradycji, poświęcone palmy przechowywane są w domach do następnego roku, by chroniły domostwo i domowników. Chowa się je za ikoną wiszącą na ścianie.

Dokładna liczba wiernych prawosławnych w Polsce nie jest znana. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują liczbę wiernych na około 550-600 tysięcy.

Przyjmuje się, że połowa z nich mieszka na Białostocczyźnie, czyli w obecnym województwie podlaskim, m.in. w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i samym Białymstoku.

em, pap