Platforma przeciw PiS

Platforma przeciw PiS

Dodano:   /  Zmieniono: 
Warszawskie władze PO zobowiązały swoich członków do głosowania przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi stolicy Lechowi Kaczyńskiemu (PiS). PO nie podoba się zwłaszcza niski poziom inwestycji.
Szefowa mazowieckich struktur PO Hanna Gronkiewicz-Waltz w oświadczeniu podkreśla, że PO negatywnie ocenia działania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i krytykuje niski poziom inwestycji w mieście w okresie jego prezydentury. Według wyliczeń PO w latach 2000-2002 wszystkie warszawskie gminy inwestowały łącznie ponad 30 proc. swoich dochodów, podczas gdy w roku 2003, który był pierwszym rokiem budżetowym prezydenta Kaczyńskiego inwestycje te spadły blisko o połowę (do 16 proc.). Według Platformy podobna proporcja utrzymała się też w roku 2004.

Ponadto Gronkiewicz-Waltz zarzuca Lechowi Kaczyńskiemu, że nie zajął się budową mieszkań komunalnych w stolicy, co jest według niej konieczne ze względu na decyzję o uwolnieniu czynszów oraz, że niedostatecznie wykorzystuje możliwości, jakie dają stolicy fundusze strukturalne.

Zdaniem szefowej mazowieckiej Platformy jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak strategii rozwoju miasta.

"Jednocześnie PO z niepokojem zauważa fakt systematycznego wzrostu wydatków administracyjnych". Według wyliczeń tej partii w  2002 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca stolicy wynosiły one 240 zł, w roku 2003 - 270 zł, a w roku 2004 - już 300 zł.

Pozytywnie o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Głosowanie zaplanowano na poniedziałek, po  rozpatrzeniu przez radnych sprawozdania z wykonania budżetu stolicy w 2004 r. Jak wyjaśniła radna Julia Pitera (niezrzeszona), jeśli nawet radni nie udzielą prezydentowi absolutorium nie będzie to miało żadnych skutków prawnych. "Teoretycznie mogą w takim przypadku zgłosić wniosek o rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta, ale nie są do tego niczym zobligowani" - powiedziała.

em, pap