Joachim Gauck w Szczecinie

Joachim Gauck w Szczecinie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dr Gauck gościł wczoraj na seminarium naukowym "Dziedzictwo dla przyszłości". Bohaterowie wydarzeń sprzed 25 lat, historycy, socjologowie i działacze "S" dyskutowali m.in. o roli, jaką odegrała "Solidarność" w Europie.
Przed obaleniem muru w Berlinie Joachim Gauck był pastorem w Rostocku. W 1990 r. objął funkcję przewodniczącego komisji Izby Ludowej zajmującej się likwidacją Stasi - służby bezpieczeństwa byłej NRD. Był pierwszym szefem Urzędu ds. Akt Stasi, niemieckiego odpowiednika polskiego IPN. Od początku opowiadał się za pełną dostępnością akt dla pokrzywdzonych.

Dr Joachim Gauck podziękował w Szczecinie działaczom "Solidarności": "Chciałbym państwu przekazać pokorne podziękowania ze strony kraju poddanych za to, że państwo swoimi czynami pozwolili Europie spojrzeć z ufnością w przyszłość i przywrócili to co jest najważniejsze, czyli wolność".

Gauck przypominał, że w 1980 r. "iskra z Polski" dotarła w NRD przede wszystkim do grup młodzieży działających przy kościołach, a także tych, które broniły praw człowieka. Pozostała część społeczeństwa, posłuszna komunistycznej władzy od momentu wybudowania Muru Berlińskiego, "apatycznie" reagowała na zryw polskich robotników, pamiętając m.in. wydarzenia z Poznania w 1956 r. i Pragi w 1968 r.

Zdaniem Gaucka największym przesłaniem, które działacze z "Solidarności" przekazali Europie, jest możliwość przełamania swojego strachu i obaw w walce z władzą, która uważała się "za ostateczny stan rozwoju społecznego". "Dzięki polskim męczennikom, górnikom z kopalni "Wujek", księdzu Jerzemu Popiełuszce, w 1990 r. do polityki w Europie Zachodniej ponownie wnieśliśmy ideę wolności" - dodał.

ika, pap