"Rychłe zniesienie wiz dla Polaków niepewne"

"Rychłe zniesienie wiz dla Polaków niepewne"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jeden z inicjatorów poprawki do ustawy imigracyjnej Senatu USA, zapowiadającej czasowe zniesienie wiz dla  Polaków, senator Rick Santorum, dał do zrozumienia, że poprawka może długo czekać, zanim stanie się prawem.
Zapytany, jak ocenia szanse zatwierdzenia decyzji Senatu przez Izbę Reprezentantów i podpisania jej przez prezydenta George'a W. Busha, Santorum powiedział, że nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie uchwalona sama ustawa imigracyjna.

W środę poprawkę do tej ustawy, tymczasowo (na 2 lata) włączającą Polskę do programu bezwizowego ruchu turystycznego do USA uchwalił Senat.

Poprawka nie wymienia żadnego kraju z nazwy, ale stwierdza, że kraje nie wchodzące na razie do programu ruchu bezwizowego do USA, które spełniają trzy kryteria: są członkiem Unii Europejskiej, militarnie pomagają USA w Iraku lub Afganistanie, i których obywatele nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa Ameryki, kwalifikują się do czasowego zniesienia wiz.

Jak dotąd, tylko Polska spełnia wszystkie te trzy kryteria.

Senator Santorum ostrożnie jednak wypowiadał się o szansach uchwalenia poprawki o wizach przez obie izby. Podkreślił, że nie wiadomo, czy znajdzie się ona w ostatecznej wersji ustawy imigracyjnej, którą będzie się uzgadniać na wspólnej konferencji Senatu i Izby Reprezentantów.

Na razie projekt Senatu znacznie różni się od ustawy imigracyjnej uchwalonej w grudniu przez Izbę.

"Mam nadzieję, że potrafimy przekonać przywódców Izby Reprezentantów, aby poparli naszą poprawkę. W tej chwili jest jednak za wcześnie, by o tym przesądzać" - zastrzegł Santorum.

Dodał, że "w Izbie są liczni przeciwnicy włączenia dodatkowych krajów do programu ruchu bezwizowego".

Przedstawiciele polskiego rządu uznają jednak decyzję Senatu za istotną oznakę polepszającego się klimatu dla zniesienia wiz.

"To bardzo ważny sygnał, że Stany Zjednoczone chcą kontrolować swoją granicę, ale nie zamykać jej przed przyjaciółmi" - powiedział ambasador RP w Waszyngtonie Janusz Reiter.

Ambasador i przebywający z wizytą w USA przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, Paweł Zalewski (PiS) podziękowali senatorowi Santorum - Republikaninowi z Pensylwanii - za starania na rzecz włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego.

Poprawkę sponsorowała jeszcze demokratyczna senator Babara Mikulski i lider republikańskiej większości, senator Bill Frist.

Poseł Zalewski podkreślił, że na posunięcie Senatu mogła mieć wpływ niedawna wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Waszyngtonie. Zaznaczył, że teraz Polonia amerykańska powinna nasilić naciski na Kongres, aby uchwalił zniesienie wiz dla Polaków.

pap, ab

 0

Czytaj także