46. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

46. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Teatr: nadzieja na pojednanie" - taki tytuł nosi tegoroczne orędzie skierowane do ludzi teatru z okazji przypadającego dziś 46. Międzynarodowego Dnia Teatru. Autorem orędzia jest polski reżyser Józef Szajna. Przypadające 27 marca międzynarodowe święto upamiętnia otwarcie pierwszego Teatru Narodów w Paryżu - festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron "żelaznej kurtyny". Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) przyznał Nagrodę Im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - 2007 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie. Otrzymała ją Biserka Rajcić z Serbii. Biserka Rajcić - absolwentka Uniwersytetu Belgradzkiego, to znawczyni i przyjaciel polskiego teatru na Bałkanach. Obecnie jest najwybitniejszym tłumaczem z języka polskiego w Serbii i w innych krajach byłej Jugosławii. Przetłumaczyła ponad 30 pozycji książkowych najwybitniejszych polskich poetów, pisarzy i naukowców m.in.: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza, Sławomira Mrożka, Erwina Axera, Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, Józefa Szajnę, Krystiana Lupę, Jana Kotta. W latach 2000-2004 wystawiono w jej tłumaczeniu "Kartotekę" Tadeusza Różewicza, "Antygonę w Nowym Jorku" i "Czwartą siostrę" Janusza Głowackiego, sztuki Ingmara Villqista i Krzysztofa Bizio. Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI przyznała Teatrowi Ósmego Dnia Nagrodę za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą, natomiast praca Urszuli Aszyk "Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii (koniec XVI - początek XVIII w.)" została uznana za Teatralną Książkę Roku 2006. Przyznano także Nagrodę Specjalną Erwinowi Axerowi za zbiór esejów z lat 1978-2003 pt. "Z pamięci". Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wręczy medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis artystom teatru zaangażowanym w działalność opozycyjną w dniach stanu wojennego w Polsce. Medale Gloria Artis otrzymają twórcy internowani i aresztowani w okresie stanu wojennego: Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Jerzy Markuszewski, Szymon Pawlicki, Maciej Rayzacher, twórcy Teatru Domowego: Ewa Dałkowska, Emilian Kamiński, Andrzej Piszczatowski i Maciej Szary.
 0

Czytaj także