Nagrody za kulturę

Nagrody za kulturę

Dodano:   /  Zmieniono: 
16 osób, m.in. Janusza Gajosa, Wojciecha Kilara, Marka Koterskiego, Barbarę Toruńczyk, uhonorowano tegoroczną nagrodą ministra kultury.
Nagrody otrzymali w tym roku: Wojciech Fangor - w dziedzinie sztuk plastycznych, Maria Foltyn, Janusz Olejniczak i Wojciech Kilar - w dziedzinie muzyki, Janusz Gajos - w dziedzinie teatru, Joanna Guze - w dziedzinie literatury, Zuzanna Kawulok - w dziedzinie twórczości ludowej.

Wśród laureatów znaleźli się również: Marek Koterski - w dziedzinie filmu, Andrzej Kreutz Majewski - za scenografię teatralną, Erwin Kruk i Elżbieta Markowska - w dziedzinie upowszechniania kultury, Janusz Odrowąż-Pieniążek - w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury, Andrzej Starmach - za upowszechnianie kultury współczesnej, Barbara Toruńczyk - za redakcję "Zeszytów Literackich".

Nagrody honorowe przyznano Ośrodkowi Praktyk Teatralnych "Gardzienice" - za całokształt działalności w dziedzinie teatru i Poczcie Polskiej za upowszechnianie kultury. Laureaci, wraz z nagrodą pieniężną, otrzymują statuetkę autorstwa Adama Myjaka.

Nagrody zostaną wręczone po raz siódmy. Kandydaci do tych wyróżnień są zgłaszani przez instytucje kultury, szkoły wyższe, związki twórcze i kulturalne oraz grupy osób reprezentujących środowiska artystyczne. Przyznawane są przedstawicielom środowisk twórczych w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Wręczenie nagród nastąpi w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie.

em, pap

 0

Czytaj także