Elektroniczny język, perowskity, czy hodowle komórkowe. Nowoczesne badania chemików z PW

– Mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, a nasze zespoły naukowe
są dobrze rozpoznawane w kraju i na świecie – tak o naukowcach z
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opowiada jego
prodziekan ds. nauki, prof. Wojciech Wróblewski. Naukowiec w nowym
odcinku videocastu Wprost „Ludzie nauki” wskazał też, które kierunki
badań są priorytetowe dla wydziału i przybliżył niezwykłe badania
swojego zespołu.

Po wysłuchaniu rozmowy zapraszamy do lektury naszych tekstów z cyklu
„Polska nauka śladami Kopernika” na stronie:
https://www.wprost.pl/nauka-sladami-kopernika