Granat w szambo czyli taśmy Suwerennej Polski

W jaki sposób Fundusz Sprawiedliwości stał się funduszem kampanijnym Suwerennej Polski? Czy PKW może zakwestionować wydatki PiS na kampanię? Kto ma szansę na mandat europejski, a kto może obejść się smakiem. O tym i innych sprawach mówimy w Niedyskrecjach parlamentarnych do słuchania.