Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Ślubowanie posłów, wybór marszałka i dymisja rządu

Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Ślubowanie posłów, wybór marszałka i dymisja rządu

Posłowie w Sejmie
Posłowie w Sejmie / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
We wtorek 12 listopada o godz. 12.00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. W wydarzeniu uczestniczyć będą członkowie korpusu dyplomatycznego i przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą.

Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzy marszałek senior Antoni Macierewicz. Zanim nowo wybrani przedstawiciele narodu zasiądą w ławach poselskich, marszałek senior odda hołd św. Janowi Pawłowi II, parlamentarzystom II Rzeczypospolitej poległym podczas II wojny światowej, śp. prezydent Lechowi Kaczyńskiemu, śp. marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu, oraz posłom i senatorom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, składając kwiaty przed tablicami poświęconymi ich pamięci w gmachu Sejmu. Wiązanki w tych miejscach złoży także prezydent Andrzej Duda.

Ślubowanie posłów

Po otwarciu posiedzenia Sejmu w sali plenarnej rozlegną się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego granego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie marszałek senior powita zaproszonych gości, po czym odda głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który zwróci się do posłów z orędziem.

Po wysłuchaniu głowy państwa posłowie złożą ślubowanie według ustanowionej przez konstytucję roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Posłowie wybiorą marszałka Sejmu, wicemarszałków i sekretarzy

Pierwszą decyzją posłów IX kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydatów zgłaszają grupy co najmniej 15 posłów. Izba wybiera drugą osobę w państwie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad. W następnej kolejności posłowie rozstrzygną, ilu wicemarszałków będzie pomagać marszałkowi w prowadzeniu obrad i kierowaniu izbą, po czym dokonają wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu izba wybierze też ze swego składu 20 sekretarzy Sejmu. Parlamentarzyści pełniący tę funkcję pomagają w prowadzeniu obrad, m.in. prowadzą listę mówców, odczytują komunikaty, w razie potrzeby liczą głosy oddane podczas głosowań. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie wyłonieni sędziowie Trybunału Stanu. Na początku kadencji Sejm musi też ustalić składy osobowe komisji sejmowych.

Dymisja rządu

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej izby prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu.

Po decyzji posłów ws. wyboru Marszałka Sejmu zostanie ogłoszona przerwa. W jej trakcje nowo wybrany przewodniczący Izby złoży kwiaty przed tablicami pamiątkowymi znajdującymi się w Sejmie, po czym wraz z Prezydentem RP uda się na inauguracyjne posiedzenie Senatu.

Sejm IX kadencji

Sejm IX kadencji został wybrany w wyborach 13 października 2019 r. 176 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych bądź wróci do nich po przerwie. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło sześć komitetów wyborczych: , PO, N, IPL, Zieloni, , , oraz Mniejszość Niemiecka.

Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn.

Czytaj też:
Kosiniak-Kamysz o prezydencie Dudzie: Należy sprawdzić, czy nie postawić go przed Trybunałem Stanu

Źródło: Sejm / Wprost.pl
 2

Czytaj także