Marian Banaś przedstawił raport o działalności NIK. Puste ławy w Sejmie

Marian Banaś przedstawił raport o działalności NIK. Puste ławy w Sejmie

Marian Banaś w Sejmie
Marian Banaś w Sejmie Źródło: Twitter / Sejm RP
Marian Banaś przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Prezes NIK poinformował, że łącznie zrealizowano 2007 kontroli i skierowano 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń.

Marian Banaśw piątek 17 września w godzinach wieczornych przedstawił w  sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku. Gdy prezes Najwyższej Izby Kontroli pojawił się na mównicy, w poselskich ławach zasiadało zaledwie kilkunastu polityków.

Raport NIK - najważniejsze wnioski

Najwyższa Izba Kontroli, wykonując swoje zadania, zrealizowała w 2020 r. 91 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Przeprowadzono również doraźne postępowania kontrolne w 63 tematach.

NIK zrealizowała łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych. Ponadto zgłoszono 122 wnioski de lege ferenda. Do organów ścigania trafiło 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń. Przesłano też zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

Marian Banaś powiedział, że wymiernym efektem pracy NIK są finansowe rezultaty kontroli:

  • kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – to ponad 345 mln zł
  • kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenia prawa – to ponad 136 mln zł a korzyści finansowe – prawie 12 mln zł

– O wciąż rosnącym zaufaniu do Najwyższej Izby Kontroli niech świadczy fakt, że tylko w minionym roku wpłynęło do Izby 5577 skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli. Wnioskodawcami były w głównej mierze osoby prywatne, ale także posłowie, senatorowie, radni oraz organizacje społeczne i związkowe. Po ich analizie aż 209 spraw zbadano lub zaplanowano do wykorzystania w ramach kontroli – podkreślił prezes NIK.

Czym zajmowała się NIK?

W sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r. przedstawione zostały ważniejsze ustalenia kontroli w podziale na kilka obszarów funkcjonowania państwa.

W obszarze bezpieczeństwo ekonomiczne państwa NIK kontrolowała m.in. kwestie związane z systemem finansów, stabilnością finansową i systemem podatkowym. Kontrola zarządzania długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych okazała się uzasadniona w związku ze wzrostem obciążeń dla finansów publicznych, spowodowanym przeciwdziałaniem epidemii.

W obszarze bezpieczne, sprawne i skuteczne państwo NIK skontrolowała m.in. realizację prac rozwojowych na rzecz resortu obrony narodowej. Istotne były tematy kontroli dotyczące funkcjonowania służb, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W obszarach środowisko i klimat kontrole skupiały się na badaniu oddziaływania zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie, wpływie działalności człowieka na przyrodę oraz na ocenie projektów związanych z ochroną środowiska. Najwyższa Izba Kontroli badała też zagadnienia dbałości o edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe.

Podczas analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej Najwyższa Izba Kontroli uznała - w odniesieniu do budżetu państwa jako wartości konstytucyjnej - konieczność przywrócenia budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego szczególnym charakterem oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych.

Stanowisko sejmowej komisji

Po przedstawieniu przez Mariana Banasia Wojciech Szarama poinformował w imieniu Komisji ds. Kontroli Państwowej, że organ ten rekomenduje odrzucenie sprawozdania.

Czytaj też:
Sejm opustoszał, gdy na mównicy pojawił się Marian Banaś. Posłowie PiS wyszli

Źródło: Sejm
 2

Czytaj także