Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Sejmu VIII kadencji
Posiedzenie Sejmu VIII kadencji / Źródło: Flickr / Sejm RP
Sejm RP to izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. W Sejmie zasiada 460 posłów, których kadencja trwa 4 lata. Posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym (tzw. wybory pięcioprzymiotnikowe). Siedziba Sejmu RP mieści się przy ul. Wiejskiej.

Sejm w III RP

W III Rzeczypospolitej Sejm jest pierwszą, niższą izbą polskiego parlamentu. W Sejmie zasiada 460 posłów, których kadencja zgodnie z Konstytucją trwa 4 lata. Kadencja może jednak zostać skrócona przez . Jest to obowiązkiem, jeśli nie dojdzie do powołania Rady Ministrów. Nieobowiązkowo prezydent może skrócić kadencję Sejmu, jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów Sejmowi ustawy Budżetowej, głowa państwa nie otrzyma jej do podpisu.

Sejm obraduje ciągle w trybie jawnym, pod przewodnictwem marszałka. Posiedzenia Sejmu zazwyczaj odbywają się co drugi lub trzeci tydzień, wyjątkiem są okresy wakacyjne i świąteczno-noworoczne, kiedy przerwy są dłuższe.

Sejm – posłowie VIII kadencji

Prawo wybrania do Sejmu w RP mają obywatele posiadający pełnię praw publicznych, którzy ukończyli 21 lat. W Sejmie RP zasiada 460 posłów. VIII kadencja Sejmu rozpoczęła się po wyborach 25 października 2015 roku. Największą ilość mandatów posiada w niej Zjednoczona Prawica (, Solidarna Polska i Porozumienie) – 237. Oprócz PiS i koalicjantów w Sejmie VIII kadencji zasiadają (stan na 23 maja 2018 roku): Platforma Obywatelska (136 posłów), Kukiz'15 (29 posłów), (23 posłów), Polskie Stronnictwo Ludowe – Unia Europejskich Demokratów (18 posłów), Wolni i Solidarni (6 posłów) oraz posłowie niezrzeszeni

Sejm – funkcje i uprawnienia

Zgodnie z Konstytucją RP, nadrzędną funkcją Sejmu jest funkcja ustawodawcza. Niższa izba parlamentu wypełnia ją poprzez uchwalanie ustaw i uchwał, za pośrednictwem których nakreślane są podstawowe kierunki działalności państwa. Sejm ma wpływ na działalność prezydenta, który może zostać upoważniony przezeń do ratyfikowania i wypowiadania niektórych umów międzynarodowych. Inne funkcje Sejmu, to funkcja ustrojodawcza, kreacyjna i kontrolna.

Sejm – adres i budynki

Obrady Sejmu odbywają się w wybudowanym w latach 1925–1928 i rozbudowanym w latach 1949–1952 kompleksie sejmowym znajdującym się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8, w rejonie ulic Górnośląskiej i Piotra Maszyńskiego.

Powiązane teksty