Regulamin Sejmu ma zostać zmieniony. Chodzi o powołanie nowego rządu

Regulamin Sejmu ma zostać zmieniony. Chodzi o powołanie nowego rządu

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło: X / Sejm RP
Z ustaleń RMF FM wynika, że jeszcze w tym tygodniu ma zostać zmodyfikowany regulamin Sejmu. Postulowane zmiany mają usprawnić procedurę powołania nowego rządu, na czele którego stanie zapewne Donald Tusk.

W przyszły poniedziałek, 11 grudnia, premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.

Regulamin Sejmu zostanie zmieniony już jutro?

Wszystko wskazuje na to, że gabinet Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania. Wówczas większość sejmowa – którą tworzy Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica dysponujące 248 mandatami – powoła kolejny rząd, na czele którego ma stanąć Donald Tusk.

Z ustaleń RMF FM wynika, że przed spodziewanym powołaniem rządu Tuska posłowie mają zmienić regulamin Sejmu. Ma to nastąpić już w środę, 6 grudnia, i przyspieszyć wspomnianą procedurę. Modyfikacji ma ulec m.in. metoda powołania nowego premiera.

Wykorzystanie współczesnej technologii

Konstytucja stanowi jedynie, że premier i członkowie jego gabinetu mają być powoływani przez Sejm. Przepisy regulujące tę procedurę są zawarte właśnie w regulaminie Sejmu, który został opracowany wiele lat temu.

W regulaminie czytamy, że wybór szefa rządu odbywa się w głosowaniu imiennym. W praktyce oznacza to, że posłowie wrzucają do urny kartki z nazwiskiem kandydata, co może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.

Nietrudno domyślić się, że ten sposób został ustanowiony w czasach, gdy nie używano elektronicznego systemu oddawania głosów. Postulowana zmiana polega na wykorzystaniu tego systemu i rezygnacji z wrzucania kartek.

Likwidacja podwójnego głosowania dot. premiera

Kolejna zmiana to rezygnacja z podwójnego głosowania nad wotum zaufania dla szefa rządu. Regulamin Sejmu stanowi, że w pierwszej kolejności należy przeprowadzić imienne głosowanie, w którym wybiera się premiera. Następnie wygłasza on expose.

W kolejnym głosowaniu „Sejm wybiera premiera i proponowany skład Rady Ministrów”. Regulamin Sejmu ma zostać zmodyfikowany w taki sposób, aby w drugim głosowaniu zatwierdzać jedynie skład rządu, który zaproponował premier.

Czytaj też:
Paulina Hennig-Kloska rezygnuje z funkcji. Wskazała swojego następcę
Czytaj też:
Szefowa EBC zabrała głos ws. Trybunału Stanu dla Glapińskiego. „Prawo UE zapewnia ochronę”

Źródło: RMF FM