Sienkiewicz odpowiada na działania ws. TVP. W święta ruch wykona też Rada Mediów Narodowych

Sienkiewicz odpowiada na działania ws. TVP. W święta ruch wykona też Rada Mediów Narodowych

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz
Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz Źródło:Newspix.pl / Zuma
Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz wydał oświadczenie ws. rzekomego delegowania Macieja Łapińskiego na p.o. prezesa TVP. Jednocześnie kolejny ruch w tej sprawie zapowiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

W poniedziałek 25 grudnia, a więc w samo Boże Narodzenie, Maciej Łapiński, przewodniczący Rady Nadzorczej TVP sprzed zmian dokonanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza ogłosił, że został delegowany na stanowisko prezesa zarządu TVP. Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej od razu dementował te doniesienia.

Sienkiewicz odpowiada na ruch ws. TVP

Po południu swoje oświadczenie opublikował też sam minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

„Niniejszym, jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA”) poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez WZA nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez WZA Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa. Zatem uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Spółki z 24 grudnia 2023 roku nr 148/X/2023 o delegowaniu członka odwołanej Rady Nadzorczej (Pana Macieja Łopińskiego) na stanowisko prezesa Zarządu Spółki, jest prawnie bezskuteczna, ponieważ została podjęta przez organ nieistniejący” – napisał Sienkiewicz.

Jednocześnie minister podkreślił, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku (sygn. akt K 13/16).

„Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku), a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z Konstytucją (co wynika z wyżej wymienionego wyroku TK), w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest WZA, na którym Skarb Państwa (100% właściciel) reprezentuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – tłumaczy minister. „W tej chwili legalna Rada Nadzorcza Spółki, powołana na WZA w dniu 19 grudnia 2023 roku, działa w składzie: Pan Piotr Zemła – Przewodniczący, Pan Maciej Taborowski – Wiceprzewodniczący, Pani Anisa Gnacikowska – Sekretarz. Prezesem Zarządu Spółki, powołanym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku, jest Pan Tomasz Sygut” – dodaje.

Sienkiewicz zasygnalizował również o kolejne kroki, które mają zostać podjęte ws. TVP.

„Wkrótce zostanie zainicjowany proces legislacyjny mający na celu wykonanie wyroku TK w sprawie K 13/16, czyli ustawowe przywrócenie konstytucyjnej roli KRRiT w zakresie powoływania i odwoływania organów spółek medialnych oraz stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” – czytamy.

Rada Mediów Narodowych spotka się jeszcze w święta

Jak poinformował w portalu X Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych związany z Lewicą, związany ze środowiskiem PiS przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zwołał nagłe posiedzenie RMN na drugi dzień świat Bożego Narodzenia, czyli na 26 grudnia i kolejne dni, aż do Sylwestra.

„Gdy groteska zamienia się w farsę... lub odwrotnie. W pierwszy dzień świąt otrzymałem informacje o posiedzeniu Rady Mediów Narodowych, które odbędzie się w drugi dzień świąt, i tak już codziennie do Sylwestra. Tak dla przypomnienia, wszystkie decyzję i tak zapadły 15 października” – napisał Rutka.

twitter

Posiedzenia mają odbywać się zdalnie. Bardzo prawdopodobne, że RMN będzie miała wybrać nowego prezesa TVP, wbrew sytuacji faktycznej, w której, niezależnie od wątpliwości prawnych, funkcje prezesa TVP pełni Tomasz Sygut.

Czytaj też:
Poseł Lewicy skrytykował przejęcie TVP przez jego własny obóz. „To nie są standardy europejskie”
Czytaj też:
Terlecki, Legutko i Tarczyński spędzają święta w siedzibie PAP. Takie złożyli życzenia