Eurowybory 2024. Co to jest parlament Europejski i czym się zajmuje?

Eurowybory 2024. Co to jest parlament Europejski i czym się zajmuje?

Parlament Europejski
Parlament Europejski Źródło:Newspix.pl
W czerwcu będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Jaką rolę odgrywa ta instytucja i czym się zajmuje?

Parlament Europejski to organ ustawodawczy Unii Europejskiej wybierany w powszechnych i bezpośrednich wyborach. W jego skład wchodzi 720 posłów, na których głosy oddali przedstawiciele z poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

9 czerwca pójdziemy w Polsce do urn wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli do PE. Posłowie i posłanki zostaną wybrani na 5-letnią kadencję. Ostatnie wybory do Europarlamentu odbyły się w 2019 roku.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie obywateli państw członkowskich UE. Jego powstanie było wynikiem stopniowego rozwoju integracji europejskiej.

Pierwsze próby utworzenia Parlamentu Europejskiego miały miejsce już w latach 50. XX wieku. Jednak dopiero Traktat z Rzymu w 1957 roku, który ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), wprowadził Kolegium Komisarzy, którego członkowie mieli być powoływani przez parlament.

W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu parlament zyskał na znaczeniu i kompetencjach. Wraz z kolejnymi traktatami (np. Maastricht, Amsterdam, Nicea, Lizbona) jego rola była wzmacniana, a tryb funkcjonowania udoskonalany.

Jakie zadania pełni Parlament Europejski?

Dziś Parlament Europejski jest jednym z najważniejszych organów UE. Posiada on uprawnienia legislacyjne, budżetowe oraz kontrolne. Posłowie i posłanki tworzą akty prawne, zatwierdzają budżet Unii Europejskiej, wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej, mianują komisarzy. Stoją na straży wartości UE: poszanowania praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Czytaj też:
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kiedy się odbędą?
Czytaj też:
Do eurowyborów koalicja rządząca pójdzie osobno. „PSL postawiło się Tuskowi”