• Pistolet w kolebce 25 kwi 1999 W czasie, gdy w Polsce przygotowywano obrady "okrągłego stołu", jugosłowiańscy komuniści uruchamiali proces niszczenia Jugosławii
  • Pistolet w kolebce 25 kwi 1999 W czasie, gdy w Polsce przygotowywano obrady "okrągłego stołu", jugosłowiańscy komuniści uruchamiali proces niszczenia Jugosławii