• Strażnik pokoju 13 lut 2000 Dla OBWE najważniejsze jest szybkie reagowanie na pojawiające się kryzysy