• Węzeł zaolziański10 lis 2002Przez 70 lat Zaolzie było terenem zimnej wojny polsko-czeskiej Jan Jacek Bruski Doktor historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się stosunkami polsko-czechosłowacko-ukraińskimi w dwudziesto-leciu międzywojennym Honor dziejów...
  • Wypędzeni28 kwi 2002Przyleciał samolot, w 1947 r. w czerwcu. Tak, tutaj krążył, ponad te wioski
  • Orlęta dla orłów17 mar 2002Walki o Lwów w listopadzie 1918 r. przeszły do narodowej legendy