• Węzeł zaolziański 10 lis 2002 Przez 70 lat Zaolzie było terenem zimnej wojny polsko-czeskiej Jan Jacek Bruski Doktor historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się stosunkami polsko-czechosłowacko-ukraińskimi w dwudziesto-leciu międzywojennym Honor dziejów...
  • Wypędzeni 28 kwi 2002 Przyleciał samolot, w 1947 r. w czerwcu. Tak, tutaj krążył, ponad te wioski
  • Orlęta dla orłów 17 mar 2002 Walki o Lwów w listopadzie 1918 r. przeszły do narodowej legendy