• Zakładnik Putin 31 mar 2002 Rozmowa z Borysem Bieriezowskim, założycielem telewizji NTW