• Prognoza pogody 23 cze 2002 ALEKSANDER NAUMANNwiceminister zdrowiaOpublikowany niedawno raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że powiązania między szpitalami a działającymi przy nich fundacjami są często niejasne, bo nie sposób rozgraniczyć zakresu...