• Końskie dawki 6 paź 2002 Pacjent królikiem doświadczalnym firm farmaceutycznych?