Andrzej Kotarba

Doktorant z  Uniwersytetu Jagiellońskiego
1


  • Feniks na Marsie 18 maj 2008, 22:00 Czerwona Planeta była równie błękitna jak Ziemia