• Pod prąd 13 cze 1999 Na 250 mld ECU rocznie (4 proc. produktu krajowego brutto krajów Unii Europejskiej) oszacowano koszty, jakie pociągają za sobą zatłoczenie ulic, hałas i zanieczyszczenie środowiska, powodowane przez transport drogowy w państwach...
  • Domowe jury 18 paź 1998 Miss Polonia '98