• Czy inflacja nie spada za szybko? 31 sty 1999 Inflacja niższa od planowanej jest w dużym stopniu efektem oddziaływania czynników zewnętrznych, przede wszystkim niskiej dynamiki cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej.