Czy inflacja nie spada za szybko?

Czy inflacja nie spada za szybko?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Inflacja niższa od planowanej jest w dużym stopniu efektem oddziaływania czynników zewnętrznych, przede wszystkim niskiej dynamiki cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej.
Tańsza jest również między innymi miedź, to zaś określa rentowność na przykład KGHM Polska Miedź. Z niskich cen płodów rolnych cieszą się konsumenci. Rolnicy muszą sprzedawać swoje produkty taniej, niż zamierzali. Przyczynia się to do pogłębienia rozwarstwienia dochodów i konieczności finansowego wsparcia wsi. Niższa inflacja oznacza również mniejsze dochody budżetowe. Wpływy z podatków pośrednich (VAT i akcyza) uzależnione są przecież od nominalnej wartości sprzedaży. Wszystko to powoduje niższy poziom nominalnego dochodu narodowego w 1998 r. Może się też okazać, że spadek inflacji założony na rok 1999 osiągniemy już we wrześniu. To może oznaczać niższe dochody budżetowe i konieczność prowadzenia restrykcyjnej polityki budżetowej w drugiej połowie roku.


ROMAN MŁYNIEC
prezes zarządu Rolimpeksu SA


Spadek cen jako zjawisko makroekonomiczne i długookresowe jest pozytywny. Niepokoją przede wszystkim przyczyny szybszego spadku inflacji. Należą do nich załamanie cen żywności i blokada eksportu płodów rolnych do Rosji, wywołana tamtejszym kryzysem. Zapasy żywności w Polsce pogłębiają dekoniunkturę w sektorze rolnictwa. Negatywnym następstwem jest także aprecjacja złotówki w stosunku do innych walut, co obniża konkurencyjność polskiego eksportu, a import czyni bardziej opłacalnym. Przyspieszona dezinflacja osłabia atrakcyjność lokat bankowych, obniżając siłę nabywczą ludności. Stawki oprocentowania lokat bankowych oraz rentowność obligacji zmniejszają się, co osłabia zainteresowanie nimi, także ze strony kapitału zagranicznego. Redukcja siły nabywczej ludności powoduje - rzecz jasna - spadek popytu i konsumpcji produktów krajowych. To zaś negatywnie może rzutować na produkcję i wzrost gospodarczy.
Więcej możesz przeczytać w 5/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0