• Równość szans 28 lut 1999 Felieton prof. Wacława Wilczyńskiego ("Jak zmarnować okazję?", nr 3) sprowokował mnie do napisania kilku słów polemiki.