Triumwirat dla budownictwa

Triumwirat dla budownictwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Powstaje pierwszy w Polsce międzyuczelniany kierunek studiów - informuje "Dziennik Polski". Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów - chemia budowlana. Od nowego roku akademickiego chcą go uruchomić Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Gdańska.
Zgodnie z podpisanym właśnie przez te uczelnie porozumieniem, studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz przemysłu. - Pomysł na uruchomienie tego kierunku narodził się na Wydziale Chemicznym PŁ w wyniku rozmów z przedstawicielami naszego przemysłu budowlanego - wyjaśnia dziekan Wydziału Chemicznego prof. Piotr Paneth z Politechniki Łódzkiej.

Zdaniem twórców nowego kierunku, absolwenci chemii budowlanej bez problemu znajdą pracę w przemyśle materiałów budowlanych. Na temat uruchomienia nowych studiów musi się jednak wypowiedzieć jeszcze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek w tej sprawie znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez resort. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, studia zostaną uruchomione od nowego roku akademickiego.

+
 0

Czytaj także