Powrót kontroli na granicach?

Powrót kontroli na granicach?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Unia Europejska rozważa wprowadzenie kontroli granicznej w strefie Schengen. Propozycja wypłynęła ze strony Francji i Włoch, które alarmują o niekontrolowanym napływie imigrantów z Afryki Północnej.
Po środowej dyskusji w Parlamencie Europejskim stwierdzono, że dodatkowa kontrola na granicach strefy Schengen może nie wystarczyć w obliczu obecnej fali imigrantów. Cecilia Malmstrom, komisarz do spraw wewnętrznych Unii, uważa, że należy przywrócić również procedurę sprawdzania paszportów między państwami należącymi do strefy.

Dyskusja została sprowokowana między innymi przez Włochy, które od kilkunastu tygodni zmagają się z ogromną liczbą imigrantów z Afryki Północnej. Komisja europejska będzie oceniać szczegółowo przypadki wszystkich państw, które zgłaszały problem ze zwiększoną liczbą cudzoziemców. Jeśli dany kraj nie poradzi sobie z nowymi regulacjami, Unia Europejska będzie upoważniona do tymczasowej „izolacji tego rejonu od reszty strefy Schengen".

Propozycjami Włoch i Francji są zaniepokojone państwa północnej Europy, które nazywają te regulacje „bardzo surowymi i ograniczającymi". Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych jest bardziej krytyczna wobec umacniania zewnętrznych granic Europy niż wobec zmian wewnątrz strefy Schengen. Bjarte Vandvik zwraca uwagę na powrót do umowy między krajami śródziemnomorskimi, która ograniczała lub wręcz zupełnie uniemożliwiała napływ imigrantów afrykańskich do Włoch i Francji. Vandvik ostrzega, że szacunkowe 25 tysięcy uchodźców w południowej Europie wprowadza opinię publiczną w błąd. Aż 300 tysięcy uciekinierów z Libii trafiło bowiem do Tunezji i to ten kraj powinien raczej występować o pomoc w sprawie imigrantów. 

Działacze na rzecz uchodźców i wypędzonych zaczynają coraz odważniej krytykować hipokryzję Europejczyków. Vandvik oskarża rządy o niekonsekwencję: „Jak Europa może mówić, że wspiera demokratyczne zmiany w Afryce Północnej, a później, gdy obywatele tych krajów chcą wydostać się z chaosu rewolucji, odwracać się od nich i odsyłać z powrotem?".

md


 1

Czytaj także