Kościół po stronie ekologów

Kościół po stronie ekologów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Osiem chrześcijańskich Kościołów działających w Polsce zaapelowało do wiernych o większą świadomość ekologiczną - informuje "Gazeta Wyborcza". Wkrótce apel ma być odczytany w kościołach katolickich, w innych kościołach chrześcijańskich wierni już się z nim zapoznali.
"Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem" - piszą przedstawiciele Kościołów w apelu o "zachowanie stworzenia jako dzieła Bożego".

"Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemię, zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak, jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię" - ubolewają duchowni.

W piśmie znajdujemy następnie wezwanie do "redukcji odpadów, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci, oczyszczania powietrza, wody i gleby; ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody" oraz do "opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do zachwiania równowagi ekologicznej". Swój apel duchowni kierują zarówno do wiernych, jak i "do władz państwowych i samorządowych".
 0

Czytaj także