QUIZ językowy.
Tym razem pytamy o popularne błędy

Te błędy językowe są szczególnie popularne wśród polskich internautów. Podejmij wyzwanie, rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy wiesz jak ich uniknąć.
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

wogule
w ogule
w ogóle
wogóle

2 / 10 Wybierz prawidłową odpowiedź:

poza tym
pozatym
po za tym
po zatym

3 / 10 Poprawny zapis brzmi:

na co dzień
na codzień
naco dzień
nacodzień

4 / 10 Prawidłowy zapis tego wyrażenia to:

conajmniej
co najmniej
co naj mniej
conaj mniej

5 / 10 Poprawny zapis to:

już
jusz
jóż
jurz

6 / 10 Wyłącznie poprawnie zapisane słowa znajdziemy w odpowiedzi:

wziąć, włączać, wyłączać
wziąść, włanczać, wyłączać
wziąść, włączać, wyłączać
wziąć, włanczać, wyłanczać

7 / 10 Wybierz prawidłowy zapis:

z przed
zprzed
sprzed
s przed

8 / 10 Jak poprawnie zapisać to słowo?

naprzeciwko
na przeciwko
naprze ciwko
na przeciw ko

9 / 10 Te przymiotniki są używane coraz rzadziej, jednak kiedy się pojawią poprawnie zapiszemy je:

chyży i hoży
hyży i hoży
hyży i choży
chyży i choży

10 / 10 Chcąc uniknąć błędu napiszemy:

iść po linii najmniejszego oporu
iść po najmniejszej linii oporu
obie formy są poprawne