Akademia Kopernikańska.
Czym jest i jak działa – łatwy quiz

Akademia Kopernikańska ma być żywym pomnikiem Mikołaja Kopernika i zajmować się współczesnymi badaniami w dziedzinach nauki pokrewnych do tych, którymi zajmował się słynny polski astronom. W naszym quizie sprawdzicie swoją wiedzę o działalności tej instytucji.
Twój wynik:

1 / 10 W którym roku oficjalnie zainaugurowano działanie powołanej rok wcześniej Akademii Kopernikańskiej? Jako podpowiedź warto dodać, że była to 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

2015
2020
2023

2 / 10 Jakie zadanie nie zostało ustawowo przypisane Akademii Kopernikańskiej?

Przyznawanie Nagród Kopernikańskich
Utrzymywanie na orbicie satelity Mikołaj Kopernik
Realizacja Światowego Kongresu Kopernikańskiego

3 / 10 Izbą Akademii Kopernikańskiej nie jest:

Izba Nauk Medycznych
Izba Filozofii i Teologii
Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wszystkie powyższe są izbami Akademii Kopernikańskiej

4 / 10 Akademię Kopernikańską tworzą:

Polscy naukowcy
Zagraniczni naukowcy
Polscy i zagraniczni naukowcy

5 / 10 Poza Izbami w strukturze Akademii działa także:

Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika
Muzeum Mikołaja Kopernika
Biblioteka Mikołaja Kopernika

6 / 10 Powiązana strukturalnie z Akademią Kopernikańską uczelnia to:

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Kopernikański
Uczelnia Wyższa im. Mikołaja Kopernika

7 / 10 Najwyższa władzą Akademii Kopernikańskiej jest:

Dyrektor Generalny
Zgromadzenie Ogólne
Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

8 / 10 Co ile lat ma być organizowany Światowy Kongres Kopernikański?

Co roku
Co 5 lat
Co 25 lat

9 / 10 Za wybitne osiągnięcia naukowe o przełomowym znaczeniu oraz zasięgu międzynarodowym do naukowców mają trafiać finansowe:

Nagrody Kopernikańskie
Noble Kopernikańskie
Oscary Kopernikańskie

10 / 10 Laureatem przyznanych po raz pierwszy Nagród Kopernikańskich w 2023 roku został:

Astronom i kosmolog prof. Philip J. E. Peebles
Fizyk prof. Barry C. Barish
Obaj powyżsi naukowcy