Czy w piątki obowiązuje post? Kościół mówi jasno

Czy w piątki obowiązuje post? Kościół mówi jasno

Post
Post Źródło: Shutterstock
Kościół katolicki nakazuje pościć wiernym i powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Czy w każdy piątek obowiązuje post i na jakich zasadach?

Post w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Ograniczenie pokarmów ma na celu oczyszczenie ducha i ciała, umocnienie się w wierze. Jest zatem aktem wynikającym z religii, a nie czynnością, która ma doprowadzić do redukcji wagi.

Co to jest post?

Post to ograniczenie w spożywaniu pokarmów, który może mieć różny charakter. W Kościele katolickim mamy do czynienia z postem ilościowym lub jakościowym. Ten pierwszy zakłada spożycie tylko jednego posiłku do syta w ciągu dnia, a ten drugi powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych.

Rodzaje postu w Kościele katolickim

W Kościele katolickim istnieją różne formy i okresy postu, z których najbardziej znane to:

  1. Wielki Post – okres 40 dni przed Wielkanocą, rozpoczynający się Środą Popielcową. Jest to czas intensywnej modlitwy, postu i jałmużny. Wierni są zachęcani do powstrzymania się od spożywania mięsa w piątki oraz do podjęcia indywidualnych praktyk postnych, takich jak rezygnacja z pewnych pokarmów czy luksusów.
  2. Post ścisły – polega na ograniczeniu spożycia pokarmu do jednego posiłku do syta w ciągu dnia oraz możliwości zjedzenia dwóch innych małych posiłków, które w sumie nie stanowią drugiego pełnego posiłku. Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  3. Post eucharystyczny – wstrzymanie się od spożywania pokarmów i płynów (z wyjątkiem wody i leków) na co najmniej godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej.
  4. Dni pokuty – Kościół katolicki zachęca również do praktykowania postu w inne dni, zwłaszcza w piątki, jako formy pokuty i przypomnienia o śmierci Chrystusa na krzyżu. Tradycyjnie, wierni powstrzymują się od spożywania mięsa w te dni.

Czy w każdy piątek trzeba pościć?

Kościół katolicki nakazuje, by w każdy piątek wierni powstrzymywali się od spożywania pokarmów mięsnych. Post ten dotyczy całego roku liturgicznego, a nie tylko okresu Wielkiego Postu. Kościół może jednak udzielić dyspensy, jeśli w jakiś piątek przypadnie uroczystość.

Post ścisły obowiązuje tylko w dwa dni w roku: Środę Popielcową oraz Wielki Piątek. Wierni od 18. do 60. roku życia mogą spożyć tylko trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta. Z postu zwolnione są dzieci oraz osoby starsze.

Czytaj też:
Czym są rekolekcje wielkopostne i czy są obowiązkowe?
Czytaj też:
Droga krzyżowa. Czy nabożeństwo wielkopostne jest obowiązkowe?