Dlaczego Wielkanoc to święto ruchome?

Dlaczego Wielkanoc to święto ruchome?

Jak przywrócić wielkanocnemu koszyczkowi dawny blask? Pielęgnacja wikliny
Jak przywrócić wielkanocnemu koszyczkowi dawny blask? Pielęgnacja wikliny Źródło:Pixabay
Wielkanoc to święto ruchome, które co roku przypada w innym terminie. Dlaczego Niedziela Wielkanocna może przypadać zarówno w marcu, jak i w kwietniu?

Święta wielkanocne to najważniejsze święta w Kościele Katolickim. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, data tych świąt nie jest jasno ustalona i co roku przypada w innym terminie. Z czego to wynika i dlaczego Wielkanoc to święto ruchome?

Kto ustala datę świąt wielkanocnych?

Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy Jezus poniósł śmierć na krzyżu. Najprawdopodobniej odbyło się w przeddzień Paschy lub w święto Paschy, 14. lub 15. dnia miesiąca nisan w kalendarzu żydowskim. Według Ewangelii św. Jana dzień ukrzyżowania i śmierci Jezusa to 14 dzień nisan, czyli piątek 7 kwietnia 30 r.n.e. lub 3 kwietnia 33 r.n.e. Paschę zaś świętowano wraz z pełnią Księżyca. W Jerozolimie obowiązywał kalendarz księżycowy, zgodnie z którym miesiące liczyły po 28 dni, a nie 30 i 31 jak dzisiaj.

Ze względu na to, że nieznana jest dokładna data śmierci Jezusa Chrystusa, Kościół na Soborze Nicejskim w 325 roku przyjął, że Wielkanoc będziemy obchodzić po wiosennej pełni Księżyca, po zrównaniu dnia i nocy wiosennej.

Od czego zależy data świąt wielkanocnych?

Data świąt wielkanocnych jest zatem uzależniona od faz Księżyca i od daty wiosennej pełni. Z postanowień Soboru Nicejskiego wynika, że można ją obchodzić od 22 marca do 25 kwietnia włącznie. W tym roku Wielkanoc przypada wcześnie – 31 marca obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, a 1 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny. W 2025 roku Wielkanoc wypadnie bardzo późno, bo dopiero 20 i 21 kwietnia. To oznacza, że będziemy mieli znacznie dłuższy karnawał, a Wielki Post rozpocznie się dopiero 5 marca, a nie 14 lutego, jak w tym roku.

Wiosenna pełnia Księżyca

Wiosenna pełnia księżyca, zwana również Wielkanocną pełnią lub Robaczym Księżycem, to szczególny moment w kalendarzu astronomicznym, który ma duże znaczenie w różnych tradycjach i kulturach. W niektórych krajach wiosenna pełnia Księżyca może być nazywana Pełnią Różowego Księżyca, z uwagi na pojawiające się w tym czasie dzikie kwiaty o różowym kolorze.

Jest to pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej, która zazwyczaj przypada między 21 marca a 19 kwietnia. Wpływa ona na datę obchodów świąt wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej, ponieważ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego przypada w pierwszą niedzielę po tej pełni.

Wiosenna pełnia księżyca jest również ważna w innych kulturach, gdzie zwiastuje zmianę sezonów, odnowienie przyrody i początek nowych cyklów w rolnictwie. W niektórych tradycjach jest to czas świętowania płodności, odrodzenia i odnowy. W ezoteryce pełnia Księżyca jest czasem, który sprzyja medytacji, oczyszczeniumi uwalnianiu tego, co już nam nie służy, aby zrobić miejsce na nowy początek.

Czytaj też:
Wielkanoc w dawnej Polsce. Tradycje, zwyczaje i obchody związane ze Zmartwychwstaniem
Czytaj też:
Zmiana czasu na letni 2024. Już niedługo przestawimy zegarki