„Mocny sprzeciw” biskupów ws. zmian w nauczaniu religii w szkołach. Jest apel do rodziców

„Mocny sprzeciw” biskupów ws. zmian w nauczaniu religii w szkołach. Jest apel do rodziców

Religia w szkole
Religia w szkole Źródło:Shutterstock / Puwadon Sang
Działająca w ramach Episkopatu Komisja Wychowania Katolickiego zajęła się na swoim posiedzeniu zmianami w lekcjach religii proponowanymi przez MEN. W wydanym komunikacie mowa jest o „mocnym sprzeciwie” wobec zmian i apelu do wierzących, w szczególności do rodziców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już jakiś czas temu przedstawiło projekt zmian dotyczący warunków i sposobu prowadzenia nauki religii. Najważniejsze propozycje dotyczą zaprzestania wliczania oceny z religii i etyki do średniej na świadectwie szkolnym oraz organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Zmiany mają wejść w życie już od 1 września tego roku.

Zmiany w lekcjach religii. „Mocny sprzeciw” komisji Episkopatu

Zaniepokojenie wprowadzanymi przez MEN zmianami w organizacji lekcji religii biskupi wyrazili już na początku maja po obradach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Teraz, w piątek 17 maja kwestią proponowanych przez resort edukacji zmian szczegółowo zajęła się Komisja Wychowania Katolickiego KEP pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Osiala. W sobotę opublikowano komunikat po tym spotkaniu.

„Komisja Wychowania Katolickiego wciąż przypomina, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi” – czytamy w komunikacie.

Zastrzeżenia komisji dotyczą przede wszystkim kwestii proponowanych przez MEN rozwiązań polegających na łączeniu uczniów pomiędzy różnymi klasami w grupy do 25 osób (klasy 1-3) i 30 osób (klasy 4-8). W komunikacie czytamy, że Komisja wyraża wobec nich „mocny sprzeciw”. „Oświadczono, że jest to wbrew wszelkim zasadom pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym. Takie zmiany pozbawiają także możliwości prowadzenia zajęć na wymaganym poziomie jakości kształcenia. Pośpieszne wprowadzanie zmian od najbliższego roku szkolnego stanowi również zagrożenie dla nauczycieli religii, pozostających w niepewności co do wymiaru ich zatrudnienia” – czytamy.

Apel do rodziców ws. religii w szkołach

Członkowie komisji KEP wzywają do dialogu. „Członkowie i Konsultorzy Komisji podkreślili, że dla zachowania właściwego porządku prawnego w procedowaniu tychże zmian, potrzebne jest wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża przekonanie, że jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się i rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków” – czytamy.

Na końcu komunikatu pojawił się apel w tej sprawie do wszystkich wierzących, a w szczególnosci do rodziców.

„Komisja Wychowania Katolickiego apeluje do wszystkich wierzących, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole i niesprawiedliwe jej traktowanie. Szczególnie prosi katolickich rodziców, aby zabierali głos w tej sprawie” – wzywają duchowni. „Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Komisja apeluje też do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania. Powinna połączyć nas wspólna troska o wychowanie religijne, moralne i społeczne dzieci oraz młodzieży” – dodano.

Czytaj też:
Marcie Wcisło grozi ekskomunika? Posłanka KO reaguje na słowa księdza: Kłamie na ołtarzu
Czytaj też:
Abp Jędraszewski „mebluje archidiecezję” tuż przed emeryturą? Konflikt z księdzem wraca

Opracował:
Źródło: WPROST.pl