Polska popiera urlopy ojcowskie

Polska popiera urlopy ojcowskie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska popiera dyskutowany obecnie w Unii Europejskiej pomysł wprowadzenia urlopów ojcowskich w związku z narodzinami dziecka - zadeklarowała minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata.

"Na pewno nasze stanowisko będzie przychylne. Urlopy dla ojców są jak najbardziej potrzebne i zasadne. W tej materii będziemy popierać wypracowane przez partnerów społecznych rozwiązania" - powiedziała minister na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów pracy.

Chodzi o pomysły Komisji Europejskiej, które weszły w środę w drugą fazę konsultacji społecznych z pracodawcami i związkowcami. Partnerzy ci zastanawiają się wspólnie, jak pozwolić lepiej godzić życie zawodowe z prywatnym i rodzinnym. Wśród rozważanych propozycji jest wprowadzenie nowych rodzajów urlopów - w tym urlopów dla ojców z okazji pojawienia się dziecka w rodzinie. Chodziłoby o kilka-kilkanaście dni wolnego przyznawanych ojcu niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego matce.

Inne kwestie, nad którymi na prośbę Komisji debatują partnerzy społeczni, to zachęcanie ojców do brania urlopów wychowawczych (np. poprzez określenie obowiązkowych minimów), możliwość ich dzielenia na kilka okresów, podniesienie wieku dziecka, nad którym przysługuje opieka, do 16 lat (albo do końca obowiązkowej nauki w szkole), powiązanie zasiłków wychowawczych z wysokością dotychczasowego wynagrodzenia, czy też wydłużenie urlopów macierzyńskich.

Wśród nowych propozycji są też urlopy udzielane na czas opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (lub chorym w stadium terminalnym) oraz z okazji adopcji dziecka (do podziału między przybranych rodziców).

"W Unii Europejskiej o wiele za dużo kobiet i mężczyzn musi dokonywać trudnego wyboru między życiem rodzinnym a karierą, która przynosi sukces zawodowy. Jestem przekonany, że musimy zapewnić warunki, w których i jedno i drugie będzie możliwe" - oświadczył komisarz ds. pracy i spraw społecznych Vladimir Szpidla.

Zdaniem Europejskiej Federacji Rodzin COFACE obowiązkowe urlopy ojcowskie "to jeden ze sposobów, by zagwarantować prawdziwą równość ojca i matki". Pracodawcy są sceptyczni, i w konsultacjach z Komisją Europejską protestują przeciwko propozycjom nowych urlopów uregulowanych na poziomie unijnym. Ich zdaniem wystarczają przepisy krajowe.

Obecna unijna dyrektywa z 1992 roku nakłada na kraje członkowskie jedynie minimalne wymagania w zakresie urlopów macierzyńskich. Przewiduje ona urlopy tylko dla kobiet - trwające co najmniej 14 tygodni (przy czym obowiązkowe są tylko dwa tygodnie). Bardziej szczegółowe przepisy - precyzuje dyrektywa - są regulowane "prawem krajowym lub praktyką". To, czy częścią urlopu związanego z narodzinami dziecka matka może się podzielić z ojcem, należy do decyzji krajów członkowskich.

"Na obecnym etapie prawo europejskie skupia się na tym, co najważniejsze: ochronie zdrowia matki i dziecka" - tłumaczyła PAP rzeczniczka Szpidli - Katharina von Schnurbein.

Partnerzy społeczni mają przedstawić swój raport do marca przyszłego roku. Dopiero potem Komisja Europejska zadecyduje o ewentualnym przedstawieniu konkretnych propozycji legislacyjnych. Już teraz zastrzega, że pod uwagę weźmie wszystkie koszty nowych rozwiązań.

ab, pap

 0

Czytaj także