Rumuński Sąd Konstytucyjny broni praw agentów Securitate

Rumuński Sąd Konstytucyjny broni praw agentów Securitate

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sąd Konstytucyjny Rumunii uznał za niezgodną z konstytucją nowelizację ustawy lustracyjnej, która wprowadza pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych przez byłych wysokich przedstawicieli władz komunistycznych oraz funkcjonariuszy i agentów Securitate.
Przyjęta w maju przez parlament nowelizacja ustawy lustracyjnej zaostrzała prawo, które wcześniej, poza odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego, nie przywidywało sankcji za współpracę z reżimem. Nowelizacja wprowadzała pięcioletni zakaz pełnienia ważnych funkcji w instytucjach państwowych dla byłych członków Rady Państwa, Rady Ministrów, szefów placówek dyplomatycznych, komendantów i inspektorów milicji oraz pracowników i współpracowników tajnej policji Securitate, którzy pełnili swe funkcje w okresie od 6 marca 1945 do 22 grudnia 1989 roku.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie mogliby oni pełnić funkcji m.in. prezydenta, parlamentarzysty, europarlamentarzysty, ministra, prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego, prezesa banku centralnego, rzecznika praw obywatelskich, burmistrza Bukaresztu, członka zarządu firm z udziałem skarbu państwa.

Ocenia się, że w grudniu 1989 roku, kiedy obalono reżim Nicolae Ceausescu, Securitate miała ok. 700 tys. informatorów, w tym nawet dziewięcioletnie dzieci.

PAP, arb

 0

Czytaj także