Plan Abdullaha

Dodano:   /  Zmieniono: 
Saudyjski następca tronu książę Abdullah zażądał na szczycie Ligi Arabskiej w Bejrucie niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie.
Przedstawiając swą propozycję uregulowania konfliktu bliskowschodniego, Abdullah zaproponował też Izraelowi "normalne stosunki" z krajami arabskimi w zamian za wycofanie się Izraela do  granic sprzed wojny z 1967 roku.
Propozycja saudyjska obejmuje ponadto przyznanie uchodźcom palestyńskim prawa do powrotu.
Abdullah zaproponował, żeby Liga Arabska przedstawiła "kolegialny program" uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Podkreślił, że "tylko prawdziwy pokój umożliwia normalizację stosunków między narodami".
Zdaniem saudyjskiego następcy tronu, podstawą "przejrzystej i  jednomyślnej" inicjatywy, adresowanej do Rady Bezpieczeństwa, powinny być "normalne stosunki i bezpieczeństwo dla Izraela, w  zamian za całkowite wycofanie się ze wszystkich terytoriów okupowanych, uznanie niepodległego państwa palestyńskiego ze  stolicą w al-Kuds al-Szarif (tzn. we wschodniej Jerozolimie) i  powrót uchodźców".

les, pap
Czytaj też: Kłótnia wśród Arabów