Sprawdź jak zostanie wybrany następca Benedykta XVI

Sprawdź jak zostanie wybrany następca Benedykta XVI

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Kaplica Sykstyńska, w której jest przeprowadzane Konklawe (fot.Maus-Trauden / Wikimedia Commons / GPL-3.0)
Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację z posługi Biskupa Rzymu. Stolica św. Piotra będzie zwolniona od godziny 20:00 28 lutego 2013 roku. Ustępujący papież poinformował, że konieczne będzie zwołanie Konklawe. Jak wygląda procedura wyboru papieża?
Konklawe to zamknięte zgromadzenie kardynałów zwoływane po śmierci papieża. Pierwszy tą nazwą posłużył się papież Grzegorz X około 1274 roku. Wbrew popularnej opinii kardynałowie nie muszą wybrać nowego papieża spośród siebie.

Od Wielkiej Schizmy (okres na przełomie XIV i XV wieku, podczas którego z powodu braku zgody kardynałów co do wyboru nowego papieża prawo do tego tytułu jednocześnie rościło sobie kilka osób) obowiązuje zasada, że papież musi zostać wybrany podczas Konklawe. Nie ma wymogu zakończenia Konklawe w określonym terminie. Papież musi jednak zostać wybrany większością 2/3 głosów. Głosowanie jest tajne i toczy się w kolejnych turach. Do wyboru Benedykta XVI potrzebne były cztery tury.

Zdobywca odpowiedniej liczby głosów zostaje Biskupem Rzymu jeżeli po zwycięskim głosowaniu wyrazi swoją zgodę na objęcie urzędu. Obecnie znakiem wyboru nowego papieża jest bicie watykańskich dzwonów, ale stosuje się również stary symbol - biały dym. Nowy papież następnie wychodzi na balkon Bazyliki Watykańskiej i udziela błogosławieństwa zebranym ludziom.

pr
 2

Czytaj także