Kto najlepiej dba o globalną pozycję Europy

Kto najlepiej dba o globalną pozycję Europy

Polski nie można jeszcze uznać za prymusa unijnej polityki zagranicznej, ale wypadamy nieźle – chwaleni jesteśmy za zaangażowanie na Wschodzie.

Angażować się czy stać z boku? Czas dramatycznego kryzysu imigracyjnego pokazał jak na dłoni, że poszczególne państwa UE w działania poza granicami Wspólnoty angażują się w różnym stopniu. I to właśnie oceniali eksperci Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR), największego europejskiego think tanku politycznego na dorocznej „tablicy wyników”. Wielkich zaskoczeń nie było.


Do najaktywniejszych na kontynencie należały niezmiennie: Niemcy, Szwecja, Holandia, Francja i Wielka Brytania. To państwa, które promowały wspólne stanowisko wobec Rosji, brały udział w misjach zagranicznych albo udzielały dużej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Zaskakująco dobrze wypa- dły Polska i Litwa promujące szczególnie działania UE na wschodzie. W ogonie pozostawały Grecja, Portugalia, Węgry czy Irlandia – państwa mocno zajęte swoimi problemami wewnętrznymi i przytłoczone skutkami kryzysu. Dziwić może za to kiepska ocena kilku innych krajów, wcześniej znanych z większego zaangażowania na świecie. W ubiegłym roku Hiszpania, Belgia i Finlandia wykazały się zadziwiającą biernością, angażując się w unijne działania grubo poniżej swoich możliwości. Wszędzie po- wodem były przede wszystkim wewnętrznezawirowania polityczne.

1. NIEMCY.

Niemcy odgrywały rolę najaktywniejszego państwa w Unii Europejskiej. Udzielały się praktycznie na każdym polu polityki unijnej. Punkt ujemny Berlin otrzymał za słabe zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie i nadmierną ostrożność w relacjach z Rosją.

2. SZWECJA

Jedno z najsilniej angażujących się państw. Doceniona za pomoc rozwojową i humanitarną, podnoszenie kwestii praw człowieka w rozmowach z Chinami, zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie, wsparcie Ukrainy i przeciwstawianie się agresji Rosji.

3. POLSKA

Wyróżniono nas za współkreowanie europejskiej polityki wobec Rosji, wsparcie Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy. Minusy: za udział w misjach poza UE, brak pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie i obojętność na łamanie praw człowieka.

4. WLK. BRYTANIA

Mimo dystansowania się od UE była aktywna. Udzielała pomocy rozwojowej i humanitarnej, popierała sankcje wobec Rosji, wspierała Ukrainę, angażowała się w negocjacje TTIP. Minus za pragmatyczną postawę wobec Chin ignorującą stanowisko UE.

5. FRANCJA

To jedyny kraj UE poważnie angażujący siły zbrojne poza Europą. Wspierała Ukrainę, negocjacje TTIP i sankcje wobec Rosji. Minusy za brak zainteresowania polityką wschodnią i przedkładanie własnego interesu w relacjach z Chinami nad ustalenia UE.

6. HOLANDIA

Zdecydowana w polityce powstrzymywania Rosji. Wspierała kraje zachodniobałkańskie i te dotknięte kryzysem uchodźczym, a także negocjacje TTIP, nie bała się zwracać uwagi Chinom. Minus za redukcję pomocy dla najuboższych państw.

7. WŁOCHY

Włochy wyróżniły się, wspierając prace nad przyszłą akcesją zachodnich Bałkanów do UE. Rzym zaangażował się też w rozwiązywanie kryzysu wewnętrznego w Libii.

8. HISZPANIA

Hiszpania sprawiła zawód jako kraj angażujący się poniżej swoich możliwości. Wspierała negocjacje TTIP, ale była mało zaangażowana w inne działania, zwłaszcza pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie, która mogłaby ograniczyć napływ uchodźców.

9. LUKSEMBURG

Luksemburg był aktywny jako państwo sprawujące unijną prezydencję w drugiej połowie 2015 r., czyli najtrudniejszym okresie kryzysu imigracyjnego. Udzielał dużej jak na swój PKB pomocy międzynarodowej, ale nie był zainteresowany bezpośrednim zaangażowaniem w działania UE poza Europą.

10. AUSTRIA

Austria została pochwalona za wspomaganie wysiłków integracyjnych państw bałkańskich i zaangażowanie w debatę o układzie TTIP.

11. LITWA

Wyróżniła się, przeciwdziałając rosyjskim akcjom w Europie Wschodniej, zwłaszcza na Ukrainie. Minusy otrzymała za słabe zaangażowanie w unijne działania poza Europą, małą pomoc humanitarną i ignorowanie problemów łamania praw człowieka w Azji.

12. CZECHY

Zostały pochwalone za wsparcie Partnerstwa Wschodniego (a zwłaszcza za szczególną aktywność w przygotowaniu szczytu PW w Rydze). Nie wahały się zwracać uwagi Chinom na kwestię praw człowieka, ale słabo angażowały się w unijne działania poza Europą.

13. SŁOWACJA

Wsparła Ukrainę, ale nie była zainteresowana zagranicznymi akcjami unijnymi ani udzielaniem pomocy humanitarnej.

4. RUMUNIA

Pomoc humanitarna. Angażowały się w nią m.in. Szwecja i Wielka Brytania

15. BUŁGARIA

Wyróżniła się w działaniach wzmacniających stanowisko UE wobec Rosji, ale ignorowała akcje unijne poza Europą i nie pomagała uchodźcom na Bliskim Wschodzie.

16. BELGIA

Dotknięta kryzysem uchodźczym, pomagała migrantom. Nie wsparła jednak działań UE w regionach klęski humanitarnej.

Sprawiła największy zawód wśród zamożniejszych państw zachodnich – nie była zainteresowana działaniami poza Europą, w nowym budżecie obcięła też znacząco środki na zagraniczną pomoc rozwojową i humanitarną.

17. FINLANDIA

18. ESTONIA

19. ŁOTWA

20. CYPR

21. WĘGRY

22. PORTUGALIA

23. DANIA

24. IRLANDIA

25. CHORWACJA

26. SŁOWENIA

27. GRECJA

28. MALTA

Okładka tygodnika WPROST: 7/2016
Więcej możesz przeczytać w 7/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 3
  • gostom IP
    • gostom IP
      • gostom IP