Iran zgadza się na inspekcje

Iran zgadza się na inspekcje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Iran podpisał dodatkowy protokół do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT), zezwalający na niezapowiedziane inspekcje międzynarodowe jego obiektów nuklearnych.
Dodatkowy protokół pozwala na zaostrzone, szczegółowe i przede wszystkim niezapowiedziane inspekcje instalacji nuklearnych w  państwach członkowskich MAEA.

Protokół podpisali w siedzibie MAEA w Wiedniu jej szef Mohamed ElBaradei i przedstawiciel Iranu w ONZ-owskiej Agencji Ali Akbar Salehi.

Rada Gubernatorów MAEA skrytykowała w końcu listopada Iran za  ukrywanie szczegółów programu nuklearnego, stwierdzając w  specjalnym raporcie, że Teheran w ciągu ostatnich 20 lat w pewnym stopniu naruszał NPT.

Przyjęty przez MAEA raport miał charakter kompromisowy. Zarzucał Teheranowi realizowanie w ciągu ponad 20 lat tajnego programu nuklearnego, który teoretycznie dawałby mu możliwość wyprodukowania bomby atomowej. Nie uznano jednak owych naruszeń za  poważne.

Na listopadowej sesji MAEA doszło do sporu między krajami UE a  Stanami Zjednoczonymi na tle oceny irańskich działań. Waszyngton, zarzucający Irańczykom zamiar zbudowania bomby atomowej, domagał się zdecydowanego potępienia Teheranu i odesłania sprawy do  rozpatrzenia Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co oznaczałoby uchwalenie antyirańskich sankcji.

Przeważyło stanowisko Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które postulowały przyjęcie przez MAEA umiarkowanego w tonie dokumentu w  obawie, że w przeciwnym razie Iran całkowicie zerwie współpracę z  Agencją.

Teheran od razu zaaprobował tę rezolucję, zapowiadając jednocześnie podpisanie dodatkowego protokołu.

em, pap