Tragiczna pielgrzymka (aktl.)

Tragiczna pielgrzymka (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Co najmniej 244 przybyłych do Mekki muzułmańskich pielgrzymów zostało stratowanych na śmierć podczas ceremonii ciskania kamieni w diabła.
Tragedia ta wydarzyła się podczas ceremonii obrzucania kamieniami skalnego obelisku, symbolizującego diabła. Obelisk stoi obok mostu Dżamarat, gdzie już w poprzednich latach dochodziło do  śmiertelnych wypadków. Po niedzielnym incydencie rejon obelisku otoczyła policja, nakazując wiernym, by rzucali kamienie z  większej odległości.

15-metrowy most przebiega nad stromo wciętą skalną doliną. Przed obeliskiem wielu spośród tłoczących się tam wiernych wpada w  ekstazę, dokumentując swą nienawiść do szatana ciskaniem dodatkowych przedmiotów, jak własne buty czy sandały. Duchowni piętnują zresztą te praktyki jako niemuzułmańskie.

Podczas hadżu (corocznej pielgrzymki w przeznaczonym na ten cel ostatnim miesiącu islamskiego kalendarza) w rejonie mostu Dżamarat często zdarzają się nieszczęśliwe wypadki. W ubiegłym roku zginęło tam 14 osób, w 2001 roku co najmniej 35, zaś w 1998 roku 119. Przez most prowadzi pielgrzymia trasa z Mekki na pobliską górę Arafat, miejsce ostatniego kazania Mahometa.

Do najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach hadżu doszło w  tunelu dla pieszych w samej Mekce, gdzie w 1990 roku w ścisku śmierć poniosło 1426 pielgrzymów.

Tegoroczny sezon pątniczy, którego kulminacją jest niedzielne islamskie Święto Ofiarne (Eid al-Adha), zgromadził w Mekce około dwóch milionów muzułmanów.

sg, pap