Ukraina nie spieszy się do WTO

Ukraina nie spieszy się do WTO

Dodano:   /  Zmieniono: 
Parlament Ukrainy nie zdołał uchwalić przed wakacyjną przerwą całego pakietu ustaw niezbędnych do przyjęcia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Na zakończonej w piątek wiosennej sesji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy deputowani przyjęli siedem z 14 koniecznych dokumentów legislacyjnych. Zdaniem analityków z siedziby WTO w  Genewie, oznacza to poważny regres w ukraińskich planach przystąpienia do tej organizacji do końca bieżącego roku.

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko uważa wejście do WTO za  pierwszy krok na drodze swojego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. Następnym - według Juszczenki - byłoby rozpoczęcie rozmów z UE o strefie wolnego handlu.

Ukraiński minister gospodarki Serhij Teriochin oświadczył, że  choć parlament nie przyjął wszystkich ustaw, to jednak uchwalenie choćby siedmiu należy uznać za sukces ekipy Juszczenki. "Ukraina będzie w tym roku w pełni gotowa do przystąpienia do WTO. Jako minister odpowiedzialny za ten proces mogę powiedzieć, że mój optymizm co do tego jest pięciokrotnie większy niż był" -  oświadczył Teriochin.

Premier Julia Tymoszenko mówiła w ubiegłym tygodniu, że przyjęcie całego pakietu ustaw zostało uzgodnione przez rząd z deputowanymi. Jednak w rezultacie awantur wszczynanych przez komunistycznych posłów, którzy twierdzą, że członkostwo w WTO doprowadzi m.in. do  masowego bezrobocia na Ukrainie, przez cały tydzień praca parlamentu była bardzo utrudniona.

W sali posiedzeń dochodziło do szarpaniny, wyrywania ze stołów mikrofonów, a nawet do bijatyk. Pomimo to - jak pisze Reuter -  udało się uchwalić kilka ważnych ustaw, m.in. o ochronie własności intelektualnej i o działalności na Ukrainie zagranicznych firm ubezpieczeniowych.

Ministerstwo Gospodarki poinformowało w piątek o podpisaniu przez Ukrainę dwustronnych umów z 36 krajami członkowskimi WTO. Kijowowi pozostało podpisać tego typu dokumenty jeszcze z 15 krajami, aby  spełniony został jeden z warunków członkostwa w WTO.

Zdaniem ekspertów, pozostawanie przez Ukrainę poza WTO kosztuje ją rocznie 1,6 mld dolarów strat w eksporcie.

ss, pap

+
 0

Czytaj także