Po ŚDM. 321 zatrzymanych, w tym 97 poszukiwanych przez prawo - to wyniki przywrócenia kontroli na unijnych granicach

Po ŚDM. 321 zatrzymanych, w tym 97 poszukiwanych przez prawo - to wyniki przywrócenia kontroli na unijnych granicach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pilegrzymi na ŚDM
Pilegrzymi na ŚDM Źródło: Newspix.pl / Artur Widak
Straż Graniczna ujawniła wyniki wznowionych przy okazji ŚDM i szczytu NATO kontroli granicznych z państwami Unii Europejskiej. Przedstawione przez pograniczników liczby pokazują ogrom pracy polskich służb.

Od 4 lipca do 2 sierpnia na wewnętrznych granicach Unii polscy celnicy skontrolowali 484 986 osób i 54 338 pojazdów. Straż Graniczna zatrzymała 321 osób, a 144 odmówiła wjazdu. W 61 przypadkach zastosowano procedurę przewidzianą na sytuacje szczególne, umożliwiającą pielgrzymom przekroczenie granicy pomimo niespełnienia wszystkich warunków.

Spośród 321 zatrzymanych osób aż 174 przekroczyło granicę RP wbrew przepisom, a 97 było poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy RP wbrew przepisom to osoby, które nie posiadały dokumentów uprawniających do jej przekroczenia lub posługiwały się sfałszowanymi dokumentami, ale również migranci będący w niemieckiej procedurze uchodźczej i posiadający dokumenty pobytowe Republiki Federalnej Niemiec, którzy wybrali się do Polski na zakupy.

Obywatele 43 państw

Wśród wszystkich 321 zatrzymanych byli obywatele 43 państw, w tym: 122 ob. Ukrainy, 89 ob. RP, 12 ob. Rosji, 11 ob. Litwy i 11 ob. Mołdowy i 8 ob. Białorusi. Pozostali to m.in. obywatele Kazachstanu, Gruzji, Iraku, Syrii, Pakistanu, Chin, Egiptu czy Armenii. Najliczniejszą grupę osób zatrzymanych za przekroczenie granicy RP wbrew przepisom stanowili obywatele Ukrainy (93), natomiast wśród ściganych listami gończymi najwięcej było Polaków (78). Poszukiwane osoby ścigane były zarówno przez polski wymiar sprawiedliwości, jak i Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Tymczasowo przywrócona kontrola pozwoliła zatrzymać lub ustalić miejsce pobytu osób ukrywających się dotychczas przed wymiarem sprawiedliwości, m.in. unikających przesłuchania, a nawet odbycia kary więzienia czy też zalegających za niezapłacone mandaty lub alimenty. Wśród zatrzymanych byli też poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania i notą Interpolu.

Zatrzymanie Rosjanina

W Chałupkach (woj. śląskie), w trakcie prowadzenia tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Po dokonaniu sprawdzeń w bazach danych okazało się, że dane osobowe Rosjanina figurują w Systemie Informacyjnym Schengen. Cudzoziemiec był poszukiwany przez stronę niemiecką za kradzieże z użyciem broni i ciężkie uszkodzenia ciała. Wnioski o ekstradycję cudzoziemca złożyły także Norwegia, Islandia, Szwajcaria oraz Lichtenstein. Zatrzymanego obywatela Rosji Straż Graniczna przekazała Policji.

Poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymali również m.in. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG z Rutki-Tartak. W trakcie sprawdzania dokumentów okazało się, że zatrzymany do kontroli obywatel Litwy poszukiwany jest Europejskim Nakazem Aresztowania za liczne włamania do domów jednorodzinnych w Finlandii.

Broń palna i sfałszowane dokumenty

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku dwie osoby, które przewoziły 9 sztuk broni palnej. Ponieważ okazane dokumenty budziły wątpliwości funkcjonariuszy, broń zabezpieczono, a mężczyzn zatrzymano. Postawiono im zarzut nielegalnego posiadania broni. Ponadto jeden z mężczyzn usłyszał również zarzut posługiwania się fałszywym dokumentem, ponieważ w trakcie kontroli okazał sfałszowane prawo jazdy. Zatrzymani złożyli wyjaśnienia i zostali zwolnieni. Wobec jednego z mężczyzn prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł.

Jednych nie wpuścić, innym pomagać

Straż Graniczna nie tylko zapobiegała przyjazdowi do naszego kraju osobom niepożądanym, ale również korzystała z istniejących przepisów tak, by zapewnić pielgrzymom sprawne dotarcie na ŚDM. Wobec 61 osób funkcjonariusze SG zastosowali procedurę przewidzianą na sytuacje szczególne, która umożliwiła przekroczenie granicy RP pielgrzymom niespełniającym wszystkich warunków wjazdu na terytorium RP. Dzięki temu pielgrzymi m.in. z Republiki Demokratycznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Filipin, Wietnamu, Kongo, USA, Dominikany i Ekwadoru dotarli do Krakowa, by wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Kodeks Graniczny Schengen i ustawa o cudzoziemcach dopuszczają możliwość wjazdu obywatela państwa trzeciego do Polski na okres nie dłuższy niż 15 dni pomimo niespełnienia wszystkich warunków wjazdu. Zezwolenie na wjazd następuje ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe.

Taką zgodę na przekroczenie granicy Komendant Główny Straży Granicznej wydał m.in. 78-letniej obywatelce Dominikany, która podróżowała na ŚDM przez Czechy wraz z grupą pielgrzymów. Kobieta nie miała wszystkich dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Miała przy sobie zaświadczenie czeskiej policji o ich utracie oraz ksero swojego paszportu.

Źródło: strazgraniczna.pl